Proline 300/500
Flow teknologi for fremtiden

Vælg de nye flowmålere for endnu højere sikkerhed, produktkvalitet og større tilgængelighed på dit processystem.

I næsten 40 år, har Endress+Hauser tilbudt deres kunder en af de mest omfattende produktserier verden over til flowmåling af væsker, gasser og damp. Det er i høj grad de populære Proline flowmålere, der har bidraget væsentligt til denne succes og nu lanceres igen en helt ny serie Proline målere med unikke funktioner for at sikre den højeste produktkvalitet og procestilgængelighed.

Fordele

  • De nye Proline 300 og 500 flowmålere har nye innovative funktioner og egenskaber, som gør dem yderst egnede til de fleste applikationer i procesindustrien – fra kvantitativ måling og procesovervågning, til overvågningsopgaver, eller målinger i custody transfer applikationer.

I mange brancher opleves der øgede krav omkring sikkerhed, effektivitet og kvalitet. Ydermere må processystemsoperatører også kæmpe med stigende omkostninger samt pres fra konkurrenterne. Derudover er det umuligt at lade “Industry 4.0” gå ubemærket hen, med de spirende muligheder for digital interkonnektivitet, som vinder større og større indpas indenfor procesautomation.
Dette var udgangspunktet for videreudviklingen af de populære Proline flowmålere.

De nye Proline 300 og 500 flowmålere har nye innovative funktioner og egenskaber, som gør dem yderst egnede til de fleste applikationer i procesindustrien – fra kvantitativ måling og procesovervågning, til overvågningsopgaver, eller målinger i custody transfer applikationer.

Proline 300/500 måler ikke kun flowet i rørene med den største nøjagtighed, de giver også et kig ind i processen, samtidig med at de sikrer at brugeren modtager et væld af vigtige diagnostik og procesdata.

Brugerne drager fordel af dette for eksempel via optimal procesovervågning, færre perioder med nedetid, og dermed en mere effektiv processtyring. Proline 300/500 flowmålerene er blevet udviklet i overensstemmelse med SIL (IEC 61508) og garanterer dermed den største sikkerhed under drift. Advarselsmeddelelserne, der vises i tilfælde af en fejl, er i overensstemmelse med NAMUR NE107, som bidrager til driftssikkerheden, da de med det samme og med største tydelighed indikerer, hvis et apparat er defekt, kræver vedligeholdelse, eller kører uden for de foruddefinerede specifikationer.

Multivariable –og højkvalitetssensorer

Som moderne og avanceret transmitter, kan Proline 300/500 frit kombineres med hvilken som helst af Promass (Coriolis) og Promag (elektromagnetisk) sensorerne, hvilket har givet en succesful løsning for mange kunder. Afhængig af måleprincippet, kan forskellige procesvariabler blive målt på samme tid ved brug af bare ét instrument. Med Coriolis flowmålingsprincippet kan der også måles masseflow, volumenflow, densitet, koncentration, viskositet, eller temperatur; hvor det elektromagnetiske målingsprincip kan måle volumenflow, temperatur og elektrisk ledningsevne.

Optimal måleydeevne

Hver Proline 300/500 instrument kontrolleres ved hjælp af akkrediterede og fuldt sporbare kalibreringsfaciliteter inden levering (ISO/IEC 17025). Dette gælder i hele verden og garanterer dermed det samme høje niveau af kvalitetsmåling uanset hvor produktionsstedet er placeret. Sensorernes robuste design garanterer også optimal måleydeevne, selv under vanskelige procesbetingelser.

Tilføjet værdi takket være information fra processen

Proline 300/500 er udstyret med uovertrufne funktioner, som giver brugeren et væld af procesinformation. Det er ikke kun muligt at hente instrument, diagnostiks, service, -eller procesdata via kontrolrummet – nu kan samme information fås direkte på stedet takket være en webserver integreret i instrumentet.

Dette giver mulighed for direkte tilslutning til en bærbar computer uden behov for yderligere software eller hardware. Det er samtidigt muligt, via den installerede trådløse WLAN, at tilgå de fleste data remote, som giver mulighed for at forenkle fremtidig service og vedligeholdelse. Med Endress+Hauser’s sofistikerede datalagringskoncept kaldet HistoROM, bliver data automatisk gemt og dermed bliver også konfigurationsdataene for et måleinstrument automatisk gemt efter et servicebesøg.

Heartbeat Technology – hav altid fingeren på pulsen i processen

Med Heartbeat Technology tilbyder de nye Proline flowmålere en hidtil uhørt grad af diagnosemuligheder fra målerør til udløb. Med denne unikke funktion er det muligt at udføre en sporbar intern kontrol i henhold til ISO9001 uden behov for eksterne værktøjer. Kontrollen kan startes via fjernadgang og uden nogen indtrængen i processen.

Med HeartBeat teknologien kan brugeren hurtigt få et dokumenteret bevis på om flowmålerne stemmer overnes med specifikationerne - hvilket reducerer risikoen og sikrer produktets kvalitet. Dette gør det samtidigt muligt at udvide kalibreringscyklussen på kritiske målepunkter, og dermed spare tid og penge.

Et kig ind i fremtiden med Proline – forberedt på Industri 4.0

Proline 300/500 har et meget stort udvalg af signaludgange og protokoller: HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP, og PROFINET. Dette sikrer, at kunderne er i stand til at integrere flowmålerne problemfrit ind i deres eksisterende infrastrukturer eller automationssystemer. Takket være den konstante strøm af diagnostikker og måledata - fra sensoren til processens styresystem– er uanede muligheder nu ved at blive virkelighed, hvilket sikrer en sikker og effektiv processtyring.