Innovativ TempC Membrane

Størst mulig nøjagtighed og sikkerhed ved tryk- og differentialtrykmåling med membrantætninger

I processer med meget høje eller meget lave temperaturer, aggressive medier eller stærke vibrationer giver membrantætninger optimale måleresultater. Endress+Hauser har udviklet TempC (Temperature Compensatory) Membrane baseret på en helt ny teknologi, så der kan foretages endnu mere præcise målinger i sådanne anvendelser, og så processikkerheden kan øges. Den patenterede TempC Membrane garanterer størst mulig nøjagtighed og øget processikkerhed takket være den nye teknologi.

TempC Membrane med flanger til procesindustrien

TempC Membrane til hygiejniske anvendelser

Deltabar FMD78 med TempC Membrane til procesindustrien ©Endress+Hauser
Cerabar PMP75 med TempC Membrane til procesindustrien ©Endress+Hauser
Cerabar PMP55 med TempC Membrane til procesindustrien ©Endress+Hauser
Cerabar PMP55 med TempC Membrane ©Endress+Hauser
Cerabar PMP75 med TempC Membrane ©Endress+Hauser
Deltabar FMD71 med TempC Membrane ©Endress+Hauser

Fordele

  • Forøg rentabiliteten og anlæggets tilgængelighed

  • Den meget lave temperatureffekt minimerer indvirkningen af udsving for både proces og omgivende temperaturer og garanterer dermed nøjagtige og stabile målinger. Temperatureffekten på signalet reduceres til et minimum.

  • TempC Membrane kan bruges i temperaturområdet -40 °C til +400 °C. I fødevare- og life sciences-industrien garanterer TempC Membrane den højeste grad af processikkerhed selv ved meget lange steriliserings- og rengøringscyklusser (CIP/SIP).

  • Hurtig membranrestituering efter temperaturchok for membranen muliggør kortere nedetid ved batchanvendelser og dermed væsentligt højere tilgængelighed for produktionsfaciliteter.

  • Takket være TempC Membrane er procesforbindelser med mindre dimension mulige. Ved brug af en mindre procesforbindelse registrerer den nye membran mere nøjagtigt end traditionelle membraner med en større diameter.

Følgende produkter er tilgængelige med den innovative TempC Membrane: