Måling af dampkvalitet med Proline Prowirl 200

Måling af kvalitet og kvantitet for våd damp, mættet damp og overophedet damp

Damp har længe været en uundværlig energikilde i procesindustrien. Her bruges hele 40 procent af de fossile brændstoffer til at generere damp. Med Prowirl F 200 får du fuld kontrol over energi- og omkostningseffektiviteten for dit dampsystem. Denne animation viser hvorfor og forklarer, hvordan Prowirl som den første i verden kan måle kvalitet og kvantitet for våd damp, mættet damp og overophedet damp.

Fordele

  • Som en multivariabel flowmåler kan Prowirl 200 aflæse værdier direkte fra eksterne trykenheder og er udstyret med en temperatursensor og flowcomputer med gemte damptabeller, som opfylder de internationalt accepterede standarder.

  • Alt dette muliggør præcis beregning af masseflow og energiflow med en enkelt enhed. Med den unikke måling af våd damp registrerer Prowirl 200 også risikoen for vandhammer og sikrer dermed størst mulig driftssikkerhed.

Downloads