Systemer til elektronisk differenstrykmåling

Pålideligt. Sikkert. Omkostningseffektivt.

Med elektronisk dp tilbyder vi en forbedret løsning med suveræne værdier til måling af niveauet i tryk- og vakuumtanke. Deltabar FMD71/FMD72 hjælper med at undgå problemer på grund af traditionel mekanisk differenstrykmåling ved hjælp af impulslinjer eller oliefyldte kapillærer. Med elektronisk dp minimeres sikkerhedsrisiciene, og de samlede ejerskabsomkostninger kan optimeres på grund af reduceret installationstid, nedetid i forbindelse med vedligeholdelse og behov for reservedele.

Animation, der viser fordelene ved elektronisk dp-måling

Elektronisk dp Deltabar FMD71 FMD72 ©Endress+Hauser
Elektronisk dp Deltabar FMD71 FMD72 ©Endress+Hauser

Fordele

  • Eliminerer traditionelle mekaniske problemer (lækkende bånd, tilstopning af rør, isdannelse på rør, uregelmæssigheder med tør/våd gren), hvilket giver større procestilgængelighed og -pålidelighed

  • Fås med sensormoduler i keramik eller metal

  • De laveste samlede ejerskabsomkostninger på grund af kortere installationstid samt mindre behov for vedligeholdelse, nedetid og reservedele

  • Multivariabel niveaumåling: HART-baseret differenstryk, hovedtryk og sensortemperaturer fra ét system. Kontinuerlig dataindikation om hele systemet via HART-baseret diagnostik

  • Stor reproducerbarhed og langsigtet stabilitet

Systemet omfatter to sensormoduler og kun én transmitter. Det ene sensormodul måler det hydrostatiske niveau (højt tryk inklusive hovedtryk), mens det andet måler hovedtrykket (lavt tryk). Niveauet beregnes ud fra disse to værdier i kun én transmitter. Det elektroniske dp-system eliminerer måleafvigelser på grund af omgivende temperaturændringer med helt op til 95 %.

Downloads