Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Billede, som viser et naturgasfortætningsanlæg med to opbevaringstanke til flydende naturgas i det fjerne

Gør fortætningsprocesserne for naturgas mere pålidelige

Minimer uforudsete driftsstop og nedetid for gasbehandlings- og fortætningsproceslinjer

Flydende naturgas (LNG) er naturgas, som er blevet nedkølet til -162 °C (-260 °F). Omdannelse af naturgas til væske i et fortætningsanlæg involverer typisk fire hovedprocesser: forbehandling, fjernelse af syregas og dehydrering, fraktionering for at fjerne tunge kulbrinter og fortætning. Alle disse LNG-processer kræver præcis, pålidelig processtyring for at sikre en uafbrudt drift og rettidig påfyldning og leverance af flydende naturgas.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi samarbejder med jer om at finde det rigtige feltinstrument til kritiske målinger og pålidelig processtyring af jeres LNG-processer fra forbehandling til fortætning af gassen. Det omfatter meget præcis flowmåling for indespærrede gasser og lave flowhastigheder, overvågning med henblik på fjernelse af kontaminanter fra gas, der omdannes til flydende naturgas, pålidelige temperatursensorer og intelligente feltenheder, som sikrer høj systemtilgængelighed.

 • Coriolis-teknologi muliggør multivariabel måling med optimal ydeevne for væsker med indespærrede gasser – MFT (Multi-Frequency Technology)

 • Multivariabel vortex-flowmåler med fremragende målenøjagtighed ved lave flowhastigheder

 • Vær sikker på, at gassen overholder specifikationerne for kryogen fortætning af flydende naturgas: TDLAS-analysatorer (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) sikrer hurtig, nøjagtig onlinemåling af hydrogensulfid (H2S) og kuldioxid (CO2) i aminbehandlingsenheder

 • Optimal tilgængelighed og sikkerhed for anlægget med pålidelig temperatursensorteknologi

 • Heartbeat Technology: Funktioner til diagnostik, verificering og overvågning, som sikrer høj systemtilgængelighed og sikkerhed med en minimal indsats

Anvendelser

Præcis flowmåling til anvendelsesområder med indespærrede gasser

Kryogene flow på et fortætningsanlæg for flydende naturgas stiller store krav til målinger, fordi flowet involverer to faser. Temperaturvariationer og trykfald resulterer i fordampning og indespærret gas, som giver for lave eller høje målinger eller helt stopper målingen.

Endress+Hausers coriolis-masseflowmålere er perfekte til anvendelsesområder med indespærrede gasser
Vores ekspertise

Vores innovative coriolis-masseflowmålere er en enestående løsning til anvendelsesområder med indespærrede gasser. Patenteret Multi Frequency Technology sikrer pålidelig, løbende måling, data i realtid og høj tilgængelighed.

 • Meget præcise målinger af densitet-, masse- og volumenflow selv for indespærrede gasser

 • Godkendelse OIML R117 og MI-005 for overførsel af flydende naturgas mellem ejere

 • Ingen vedligeholdelse og et kompakt design, som sikrer en fleksibel installation

 • Heartbeat Technology muliggør inline-verificering uden procesafbrydelse

Forbedret måling af lave flowhastigheder med vortex-flowmålere

Vortex-flowmålere er drivkraften i LNG-anlæg for både væske- og gasanvendelsesområder, men de fleste vortex-flowmålere mister signalet ved lave flowhastigheder og udfører unøjagtige målinger ved Reynolds-værdier under 20.000.

Vortex-flowmåler installeret i et kryogent anvendelsesområde
Vores ekspertise

Vi hjælper blandt andet med at løse disse problemer. Robuste Endress+Hausers vortex-flowmålere fungerer effektivt ved lave flow, kan modstå store og små temperaturudsving og vibration og har multivariable indstillinger for tryk og temperatur, som gør dem til det fremragende valg. Til gas, væske og damp.

 • Forbedret signalbehandling sikrer et optimalt arbejdsområde: Målingen starter ved en 16 % lavere Reynolds-værdi end andre vortex-målere på markedet, og for versioner med integreret reduktion for to linjer er værdien 76 % lavere

 • Mest lineære vortex-kerne med flad præcision helt ned til en Reynolds-værdi på 10.000

 • PremiumCal garanterer en fremragende målepræcision på +/- 0,65 % (væsker) og +/- 0,9 % (gasser), så der opnås størst mulig tilgængelighed i flydende naturgasanlæg med lave flowhastigheder

Temperaturmåling i gasprocesser

Præcise temperaturmålinger er afgørende i gasbehandlingsanlæg. Hvis temperaturforskellene mellem naturgas og amin/glykol i kontaktoren i gasafsvovlings- og dehydreringsenheder overstiger grænseværdierne, kan der opstå gaskondensering, skumdannelse og tab. Det er også vigtigt at have en pålidelig måling af temperaturen hen over varmevekslerelementerne, så det er muligt at spore tilsmudsning.

Billede af en Endress+Hauser iTHERM ModuLine-temperaturkonstruktion
Vores ekspertise

Vores robuste temperaturmålere bruger innovativ og banebrydende teknologi til at minimere anlæggets nedetid.

 • Backupsensorer sikrer uafbrudte måleværdier ved sensornedbrud

 • Sporing af tæring og vandring i sensormålinger

 • Et stort udvalg af Thermowell-løsninger, som overholder globale standarder

 • Måling af overfladetemperatur på rør og slanger

 • StrongSens giver innovativ beskyttelse mod stød og vibrationer > 60 g

Onlinemåling af H2S og CO2 i gasafsvovling

Gasafsvovling fjerner syreholdig gas (H2S og CO2) fra sur gas, så den overholder specifikationerne for kryogen kondensering. Måling af H2S- og CO2-koncentrationer i den sure indgangsgas og den afsvovlede udgangsgas er vigtigt for at kunne styre og optimere processen i aminanlæg, så man sikrer kvaliteten af den indgående flydende naturgas og forebygger mulige skader på anlægget i forbindelse med kondenseringen.

Aminbehandlingssystem
Vores ekspertise

TDLAS-analysatorer (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) sikrer stor pålidelighed til disse kritiske målinger.

 • Amingasbehandlingsanlæg kræver særdeles hurtige reaktioner på ændringer i koncentrationen af H2S og CO2

 • Den patenterede differentielle spektroskopiteknik måler H2S ved meget lave ppm-niveauer

 • Mindre vedligehold og lavere driftsomkostninger, fordi målinger ikke kræver beholdere med føde- og forbrændingsgasser eller blyacetatpapir

 • Kontaktfri lasermåling forhindrer tilsmudsning og korrosion og giver pålidelig og vedvarende driftssikkerhed for flydende naturgasanlæg

Instrumentdiagnostik, -verificering og -overvågning

Olie- og gasindustrien er krævende miljøer. Det øger behovet for større synlighed med procesudstyrets tilstand for at undgå dyr ikke-planlagt vedligeholdelse og nedetid, reducere omkostningerne til vedligeholdelse og forbedre systemtilgængeligheden.

Bedre sikkerhed og systemtilgængelighed med diagnostik, verificering og overvågning
Vores ekspertise

Flere af vores intelligente feltinstrumenter har Heartbeat Technology, som forbedrer anlæggets tilgængelighed og sikrer høj processikkerhed med enestående indbyggede funktioner til diagnostik, verificering og overvågning.

 • Permanent selvdiagnostik for instrumenter giver et løbende overblik over sundhedstilstanden for virksomhedens instrumenter og processer med klare retningslinjer for håndtering af identificerede problemer

 • Kontrollér, at instrumenterne fungerer korrekt hvor som helst og når som helst uden at afbryde processer

 • Heartbeats overvågningsfunktion giver detaljerede instrument- og procesdata, der understøtter trendanalyser og forebyggende vedligehold

 • Vores IIoT-økosystem Netilion og vores udvalg af intelligente apps bruger Heartbeat-data til at give jer endnu dybere indsigt og større fordele

Fordele

Vores instrumenter giver jer den målepræcision og styrkede processtyring, I har brug for til at sikre løbende uafbrudt drift for jeres processer for flydende naturgas. Feltinstrumenter med avancerede teknologier giver hurtigere indkøring og færre uforudsete nedbrud og sikrer den størst mulige tilgængelighed for anlægget. Intelligente feltenheder med avancerede funktioner til diagnostik, verificering og overvågning giver jer de oplysninger, I skal bruge til at træffe de rigtige vedligeholdelsesbelutninger.

 • Over 30 millioner

  feltinstrumenter installeret verden over

 • > 800.000

  succesfulde installationer af coriolis-flowmålere i en række forskellige industrier

 • >40 lande

  med Endress+Hauser-salgs- og servicecentre. Vi har mere end 1.000 serviceteknikere verden over, som er parate til hjælpe med at optimere jeres flydende naturgasanlæg

Se vores sortiment!

Relaterede historier

Andre brancher