Gør fortætningsprocesserne for naturgas mere pålidelige

Minimer uforudsete driftsstop og nedetid for gasbehandlings- og fortætningsproceslinjer

Flydende naturgas (LNG) er naturgas, som er blevet nedkølet til -162 °C (-260 °F). Omdannelse af naturgas til væske i et fortætningsanlæg involverer typisk fire hovedprocesser: forbehandling, fjernelse af syregas og dehydrering, fraktionering for at fjerne tunge kulbrinter og fortætning. Alle disse LNG-processer kræver præcis, pålidelig processtyring for at sikre en uafbrudt drift og rettidig påfyldning og forsendelse af flydende naturgas.

Pålidelig drift for LNG-linjer

Vi samarbejder med jer om at finde det rigtige feltinstrument til kritiske målinger og pålidelig processtyring af jeres LNG-processer fra forbehandling til fortætning af gassen. Det omfatter meget præcis flowmåling for indespærrede gasser og lave flowhastigheder, overvågning med henblik på fjernelse af kontaminanter på sporniveauer fra gas, der omdannes til flydende naturgas, pålidelige temperatursensorer og intelligente feltenheder, som sikrer høj systemtilgængelighed.

 • Coriolis-teknologi muliggør multivariabel måling med optimal ydeevne for væsker med indespærrede gasser – MFT (Multi-Frequency Technology)

 • Multivariabel vortex-flowmåler med fremragende målenøjagtighed ved lave flowhastigheder. Velegnet til måling af væsker, gasarter og damp

 • Vær sikker på, at gassen overholder specifikationerne for kryogen fortætning af flydende naturgas: TDLAS-analysatorer (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) sikrer hurtig, nøjagtig onlinemåling af hydrogensulfid (H2S) og kuldioxid (CO2) i aminbehandlingsenheder

 • Optimal tilgængelighed og sikkerhed for anlægget med pålidelig temperatursensorteknologi

 • Heartbeat Technology: funktioner til diagnostik, verificering og overvågning, som sikrer høj systemtilgængelighed og sikkerhed med en minimal indsats

Til anvendelsesområder med behandling og fortætning af naturgas

Endress+Hausers coriolis-masseflowmålere er perfekte til anvendelsesområder med indespærrede gasser

Præcis flowmåling til anvendelsesområder med indespærrede gasser

Kryogene flow på et fortætningsanlæg for flydende naturgas stiller store krav til målinger, fordi flowet involverer to faser. Temperaturvariationer og trykfald resulterer i fordampning og indespærret gas, som giver for lave eller høje målinger eller helt stopper målingen. Vores innovative coriolis-masseflowmålere er en enestående løsning til anvendelsesområder med indespærrede gasser. Patenteret Multi Frequency Technology sikrer pålidelig, løbende måling, data i realtid og høj tilgængelighed.

 • Meget præcise målinger af densitet-, masse- og volumflow selv for indespærrede gasser

 • Godkendelse OIML R117 og MI-005 for overførsel af flydende naturgas mellem ejere

 • Ingen vedligeholdelse og et kompakt design, som sikrer en fleksibel installation

 • Heartbeat Technology muliggør inline-verificering uden procesafbrydelse

Vortex-flowmåler installeret i et kryogent anvendelsesområde

Forbedret måling af lave flowhastigheder med vortex-flowmålere

Vortex-flowmålere er drivkraften i LNG-anlæg for både væske- og gasanvendelsesområder. Robuste Endress+Hausers vortex-flowmålere kan modstå store og små temperaturudsving og har multivariable indstillinger (P+T), som gør dem til det fremragende valg. De fleste vortex-flowmålere mister signalet ved lave flowhastigheder og udfører unøjagtige målinger ved Reynolds-værdier under 20.000. Vi hjælper blandt andet med at løse disse problemer.

 • Forbedret signalbehandling sikrer et optimalt arbejdsområde: Målingen starter ved en 16 % lavere Reynolds-værdi end andre vortex-målere på markedet, og for versioner med integreret reduktion for to linjer er værdien 76 % lavere

 • Mest lineære vortex-kerne med flad præcision helt ned til en Reynolds-værdi på 10.000

 • PremiumCal garanterer en fremragende målepræcision på +/- 0,65 % (væsker) og +/- 0,9 % (gasser), så der opnås størst mulig tilgængelighed i flydende naturgasanlæg med lave flowhastigheder

Billede af en Endress+Hauser iTHERM ModuLine-temperaturkonstruktion

Temperaturmåling i gasprocesser

Præcise temperaturmålinger er afgørende i gasbehandlingsanlæg. Temperaturforskelle, der overstiger grænseværdierne mellem naturgas og amin/glykol i kontaktoren i gasafsvovlings- og dehydreringsenheder, kan forårsage gaskondensering, skumdannelse og tab. Det er også vigtigt at have en pålidelig måling af temperaturen hen over varmevekslerelementerne, så det er muligt at spore tilsmudsning. Vores robuste temperaturmålere bruger innovativ og banebrydende teknologi til at minimere anlæggets nedetid.

 • Backupsensorer sikrer uafbrudte måleværdier ved sensornedbrud

 • Sporing af tæring og vandring i sensormålinger

 • Et stort udvalg af Thermowell-løsninger, som overholder globale standarder

 • Måling af overfladetemperatur på rør og slanger

 • StrongSens giver innovativ beskyttelse mod stød og vibrationer > 60 g

Aminbehandlingsenhed

Onlinemåling af H2S og CO2 i gasafsvovling

Gasafsvovling fjerner syregasserne (H2S og CO2) fra en syregas, så den overholder specifikationerne for kryogen kondensering. Måling af H2S- og CO2-koncentrationer i den sure indgangsgas og den afsvovlede udgangsgas er vigtigt for at kunne styre og optimere processen i aminanlæg, så man sikrer kvaliteten af den indgående flydende naturgas og forebygger mulige skader på anlægget i forbindelse med kondenseringen. TDLAS-analysatorer har vist sig at være særdeles effektive til disse kritiske målinger.

 • Amingasbehandlingsanlæg kræver særdeles hurtige reaktioner på ændringer i koncentrationen af H2S og CO2

 • Den patenterede differentielle spektroskopiteknik måler H2S ved meget lave ppm-niveauer

 • Mindre vedligehold og lavere driftsomkostninger, fordi målinger ikke kræver beholdere med føde- og forbrændingsgasser eller blyacetatpapir

 • Kontaktfri lasermåling forhindrer tilsmudsning og korrosion og giver pålidelig og vedvarende driftssikkerhed for flydende naturgasanlæg

Diagnostik, verificering og overvågning giver øget sikkerhed og høj tilgængelighed

Instrumentdiagnostik, -verificering og -overvågning

En række af vores intelligente feltenheder har Heartbeat Technology, som giver større systemtilgængelighed og sikrer stor processikkerhed med særlige indbyggede diagnostikfunktioner, verificering og overvågning.

 • Instrumenter med permanent selvdiagnostik sikrer et løbende sundhedstjek for dine enheder og processer

 • Du kan kontrollere, at dine instrumenter fungerer korrekt hvor som helst og når som helst uden at afbryde processer

 • Heartbeats overvågningsfunktion giver detaljerede instrument- og procesdata, der understøtter trendanalyser og forebyggende vedligehold

 • Vores IIoT-økosystem Nettilion og vores udvalg af intelligente apps bruger Heartbeat-data til at give dig dybere indsigt og større fordele

Se vores sortiment!

Fordele

Vores instrumenter giver jer den målepræcision og styrkede processtyring, I har brug for til at sikre løbende uafbrudt drift for jeres processer for flydende naturgas. Feltinstrumenter med avancerede teknologier giver hurtigere indkøring, eliminerer uforudsete nedbrud og sikrer den størst mulige tilgængelighed for anlægget. Intelligente feltenheder med avancerede funktioner til diagnostik, verificering og overvågning giver jer de oplysninger, I skal bruge til at træffe de rigtige vedligeholdelsesbelutninger.

 • Over 30 millioner

  feltinstrumenter installeret verden over

 • > 800.000

  succesfulde installationer af coriolis-flowmålere i en række forskellige industrier

 • >40 lande

  med Endress+Hauser-salgs- og servicecentre. Vi har mere end 1.000 serviceteknikere verden over, som er parate til hjælpe med at optimere jeres flydende naturgasanlæg