Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Opbevaring og distribution i olie- og gasindustrien

Sikker og effektiv opbevaring og distribution af olie og gas

Øget effektivitet og mindre risiko med pålidelig måling, overvågning og automatisering

Opbevaring og distribution af olie og gas er præget af stor konkurrence. Den store konkurrence stiller større krav til anlægseffektiviteten end nogensinde før. Tankkapaciteten skal optimeres, der skal føres strengt tilsyn med lageret, og processer skal optimeres både i forbindelse med påfyldning og distribution. Med disse krav følger også øgede risici for driften og miljøet, så det er afgørende, at driftssikkerheden er i top. Endress+Hauser tilbyder forskellige produkter til enkel og sikker drift med optimal effektivitet.

Sådan kan vi hjælpe jer

Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af teknologier og installationer fra præcis og effektiv silo- og tankovervågning til meget nøjagtig custody transfer og terminalautomatisering med tilhørende skalerbare softwarepakker, som sikrer en effektiv og enkel drift uden at gå på kompromis med sikkerheden.

 • Overholdelse af internationalt anerkendte standarder og anbefalinger som API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE

 • Produktserier certificerer i henhold til standarder for farlige områder som: ATEX, FM, TIIS Safety by Design

 • Moderne teknologier (IEC 61508 SIL 2 og op til SIL 3 for homogen redundant anvendelse)

Anvendelser

Nøjagtig og sikker custody-måling

På- og aflæsningsprocesser kan give konflikter om både kvantitet og kvalitet. Det kan dog undgås med den store præcision og gennemsigtighed, som vores certificerede løsninger til custody transfer-måling tilbyder.

Læsseområde med yderst nøjagtig custody transfer-måling med Promass83F
Vores ekspertise

Endress+Hausers Coriolis-flowmålere er både meget nøjagtige og pålidelige og kan måle flere parametre med minimal vedligeholdelse og genkalibrering. Det er muligt at øge overførselskapaciteten med garanteret gennemsigtighed, nøjagtighed og sikkerhed for processen.

 • Håndter større mængder med større målerstørrelser

 • Få mere sikker læsning takket være højere tolerance for luft-/gasindholdet end med mekaniske målere

 • Få større anlægseffektivitet og -produktivitet

 • Få optimal driftseffektivitet helt fra starten med administration af idriftsættelsesstedet

Pålidelig måling af bunkerbrændstof

Fejlbehæftede konverteringer mellem volumen og masse og luftlommer i brændstoffet kan gøre måling af bunkerbrændstof til en både dyr og usikker proces.

Nøjagtig bunkerbrændstofproces
Vores ekspertise

Udskiftning af traditionelle tilgange til mængdemåling med et målesystem til bunkerbrændstof, f.eks. Endress+Hausers Coriolis-flowmåler, kan forbedre gennemsigtigheden. Flere procesparametre kan overvåges samtidigt via et kontrolpanel under tankningen. Luftlommer fjernes endvidere fra målingen under tømning af tanken.

 • Bedre indtjening

 • Bedre måleresultater

 • Større tillid mellem købere og leverandører

Optimeret beskyttelse mod overfyldning af opbevaringstanken

Tankoverfyldning kan udgøre en betydelig risiko og fare i forbindelse med håndtering af brændbare eller petrokemiske produkter. Systemer til forebyggelse af overløb spiller en vigtig rolle i imødegåelsen af disse risici.

Billede af et tankanlæg/olietanke på et raffinaderi. Endress+Hauser sammen med en kunde.
Vores ekspertise

Endress+Hauser har indledt et samarbejde med Rockwell Automation om at udvikle en prækonfigureret løsningspakke med uafhængig sikkerhedscertificering for hele instrumenternes sikkerhedskredsløb fra måling og styring til elementkorrigering. Løsningen overholder bedste praksis i branchen og standarderne API 2350 og IEC 61511.

 • Større pålidelighed og mindre driftsrisiko

 • Optimal udvikling og opstart

 • Reducer vedligeholdelsesomkostningerne med Heartbeat-verificering og instrumentverificering og/eller prøvningstjenester

Alsidig og effektiv terminalstyring

Markedsudvikling, hård konkurrence og ændrede lovgivningsmæssige og sociale miljøer øger behovet for terminalautomatisering.

Terminalautomatisering fra Endress+Hauser
Vores ekspertise

Endress+Hauser tilbyder automatiseringssystemer til anlæg i alle størrelser og til alle anvendelsesområder fra læsseramper for lastbiler, tog og skibe til depoter og terminaler, herunder til styring af procesundersystemer og forbindelser til forretningssystemer.

 • Færre installations-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

 • Custody transfer-måleplatforme, der overholder API og MID

 • Større nøjagtighed for volumen og masse

Opnå større sikkerhed i opbevarings- og distributionsområderne

Procesoversigt over opbevaring og distribution ©Endress+Hauser

Opbevaring og distribution

System til forebyggelse af overfyldning for en tank – procesoversigt med parametre ©Endress+Hauser

Overvåg tanken sikkert, og undgå farligt overløb med et intelligent selvkørende system.

Grafik, der viser custody transfer-læsning for et skib. ©Endress+Hauser

Gør jeres transaktion mere effektiv, pålidelig og sikker med custody-målesystemer til skibslæsning.

Grafik, der viser custody transfer-pålæsning med en lastvogn eller togvogn. ©Endress+Hauser

Sikker på- og aflæsning med lastvogn eller togvogn med custody-målesystemer.

Grafik, der viser bunkerbrændstofproces ©Endress+Hauser

Nøjagtig bunkertankning: direkte massemåling uden volumenkonvertering og større sikkerhed med forsegling af de enkelte instrumenter og hele målesystemet, så utilsigtet manipulation undgås.

Mød vores ekspert

Viden er én ting, men det handler alt sammen om mennesker. Drivkraften i mit arbejde er at servicere kunderne og gøre en forskel.

Peter Ammerlaan

Global Account Manager for olie og gas, Endress+Hauser (Holland) Holding BV

Fordele

Vi optimerer hele tiden vores processer og anvender innovative teknologier, så vi konstant er på forkant med udviklingen inden for måling, styring og automatisering. Vi tilbyder kunderne sikre og effektive værdiskabende løsninger.

 • <5 min.

  er den tid, det tager at foretage prøvning af 16 tanke

 • Over 17

  år med anvendelse af standarder inden for funktionel sikkerhed IEC 61508 (kvalitet, sikkerhed og pålidelighed)

 • 24/7

  er den synlighed, I får med vores løsninger til lagerovervågning

 • Enkle produkter

 • Nemme at vælge, installere og betjene

Teknisk ydeevne

Enkelhed

 • Standardprodukter

 • Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse

Teknisk ydeevne

Enkelhed

 • Avancerede produkter

 • Funktionelle og praktiske

Teknisk ydeevne

Enkelhed

 • Specialiserede produkter

 • Designet til krævende applikationer

Teknisk ydeevne

Enkelhed

Variabel

FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental

Få dækket dine basale målebehov

Teknisk ydeevne
Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean

Administrer nemt dine kerneprocesser

Teknisk ydeevne
Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended

Optimer dine processer med innovative teknologier

Teknisk ydeevne
Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert

Til de mest udfordrende applikationer

Teknisk ydeevne
Enkelhed

Variabel

Se vores sortiment!

Relaterede historier

Andre brancher