Opnå processikkerhed i hele naturgasværdikæden

Minimer procesrisiciene med bedst egnet instrumentering og løsninger til naturgas og LNG

Den verdensomspændende industri for naturgas og flydende naturgas (LNG) har store sikkerhedstraditioner. De komplekse infrastrukturer og processer i værdikæden for naturgas rummer dog mange potentielle farer, hvilket betyder, at sikkerheden ikke kan tages for givet. Den hurtige vækst i gashandlen og det globalt voksende integrerede gasmarked er en udfordring for industrien, da den afbalancerer vækst og produktivitet med fastholdelse og forbedring af sikkerheden.

Sikkerheden afhænger af nøjagtig og pålidelig processtyring

Vi har indsigt i de grundlæggende krav for at opnås optimal, sikker drift i hele gasværdikæden – inklusive naturgasbehandling, likvefaktion, genforgasning af LNG, transport, lagring og distribution. Nøjagtig, pålidelig måling af kritiske procesparametre udgør basis for sikker og effektiv drift. Vores store udvalg af de bedst egnede instrumenter og løsninger giver jer de pålidelige realtidsdata og den processtyring, I har brug for til at løse jeres sikkerheds-, produktivitets- og miljømæssige udfordringer.

 • Overvåg kontaminanter som O2, (spor) H2O og H2S med TDLAS-analysatorer (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) for at beskytte naturgasrørledninger og sikre kvalitetsspecifikationer for custody transfer

 • Forebyg rørledningskorrosion og hydratdannelse med systemer til effektiv indsprøjtning af kemikalier, så I opnår sikkerhed ved produktion og transport af naturgas

 • Sikker drift af LNG-lagertanke: nøjagtig måling og styring af niveau, temperatur, densitet og forudsigelse af rollover samt et avanceret system til lagerstyring sikrer størst mulig sikkerhed og lagertransparens, 24/7

 • Sikker instrumentudformning: robuste sensorer, der på pålidelig vis kan modstå ekstreme procesforhold. Et stort SIL-certificeret sikkerhedsmålingssortiment, som er udviklet og designet til sikkerhedsrelaterede funktioner iht. IEC 61508

 • Intelligente feltinstrumenter med Heartbeat Technology har funktioner til kontinuerlig selvdiagnostik, som sikrer det højeste niveau af processikkerhed og tilgængelighed

Opnå større sikkerhed og effektivitet for jeres processer

Værdikæden for naturgas/flydende naturgas ©Endress+Hauser

Værdikæden for naturgas/flydende naturgas

Grafik med en LNG-lagertank med tankmålingsinstrumentering ©Endress+Hauser

Grafik med en lagertank til flydende naturgas med instrumenter til niveau-, temperatur- og densitetsmåling i forskellige LNG-lag

Proces for station til naturgaskomprimering ©Endress+Hauser

Proces for station til naturgaskomprimering med målepunkter

Instrument- og procesdiagnostik med Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

En række af vores instrumenter benytter Heartbeat Technology med omfattende funktioner til instrument- og procesdiagnostik til at sikre høj processikkerhed og -tilgængelighed

Få løst jeres anvendelsesudfordringer

korrosion i naturgasrørledning

H2O-, H2S-, CO2- og O2-målinger til rørledningsintegritet

Måling af H2O-, H2S-, CO2- og O2 i naturgasrørledninger på produktions- og opsamlingssteder, custody transfer-punkter, komprimeringsstationer, lagringsfaciliteter og i distributionssystemer er afgørende for at beskytte rørledninger mod korrosion og opfylde gaskvalitetsspecifikationerne. TDLAS- og QF-analysatorer (Quenched Fluorescence) har vist sig at være meget effektive til kontinuerlig online-overvågning af disse kontaminanter i naturgasrørledninger

 • Højopløsningslaser giver selektiv og specifik måling af H2O, H2S, CO2 i naturgasstrømme med forskellig sammensætning

 • Ingen feltkalibrering påkrævet: solid state-laser og detektorkomponenter samt fabrikskalibrering vha. gasblanding, der er sammensat med henblik på at simulere procesgas

 • Yderst nøjagtig måling med sporbar fabrikskalibrering iht. NIST (National Institute of Standards and Technology)

 • Nøjagtige O2-målinger, selv når H2S forekommer, vha. Quenched Fluorescence-teknologi

Endress+Hauser-platform til kemisk indsprøjtning

Platforme til kemisk indsprøjtning til gasrørledninger

Kemisk indsprøjtning spiller en afgørende rolle for sikker og effektiv produktion og transport af naturgas. Korrosionshæmmere indsprøjtes i rørledninger for at opretholde og forlænge levetiden for gasrørledninger, mens der bruges kinetiske hydratinhibitorer (KHIs) og methanol til at undgå dannelse af krystallinske islignende strukturer (hydrater), der kan tilstoppe rørledninger og afbryde gasstrømmen. Effektiviteten af disse inhibitorer afhænger af indsprøjtning af den rette mængde kemikalier.

 • Mål indsprøjtningshastigheden nøjagtigt under krævende forhold: Proline Promass A Coriolis-masseflowmålere med nøjagtig teknologi med to ledere har høj stabilitet ved meget lave flowhastigheder med et pladsbesparende lille fodaftryk

 • Coriolis-sensoren er modstandsdygtig over for indvendig tilstopning takket være den selvdrænende måleslange

 • Undgå over- eller undertryk, så der opnås effektiv indsprøjtning med nøjagtig, hurtigtreagerende trykmåling

 • Pålidelig guidet radarniveaumåling med multiekkosporing og Heartbeat Technology

LNG-lagertanke hos terminal i Polen

LNG-tankmåling og driftssikkerhed

En typisk tank til flydende naturgas kræver et udvalg af instrumenter til måling af væskeniveau og densitet, væske og damptemperatur og tryk, vægtemperatur m.m. Til sikker drift skal du også sikre, at to lag med forskellige LNG-densiteter ikke blandes hurtigt, så der frigives store mængder gas – også kaldet rollover. Opnå sikker drift for jeres anlæg og den bedste lagertransparens med den bedst egnede instrumentering til LNG-lagertanke.

 • Konstant primær niveaumåling eller redundant drift med meget præcis Proservo-niveaumåling

 • 24/7-anlægssikkerhed med uafhængig servo- eller radarmålere til alarmer for højt niveau. SIL2/3-certificeret

 • Overvåg densitetsændringer i forskellige LNG-lag med LTD-målere (Level Temperature Density)

 • Håndter LNG-gasfordampning med meget nøjagtige tryktransmittere. Multipunktstemperaturmåling bruges til nedkøling og lækagedetektering

Software til forudsigelse af LNG-rollover

Åbne og redundante løsninger til LNG-lagerstyring

Sikker og effektiv lagerstyring handler om meget mere end blot at vælge de rette sensorer. Ud over de rette måleteknologier er systemkomponenter og skalerbar software til overvågning af dit lager nødvendigt. Tankvision LMS-lagerstyringssystemet muliggør pålidelig LNG-administration i realtid. Det har et åbent og redundant datasystem og er et multibrugersystem med mulighed for fjernadgang

 • Software til forudsigelse af rollover gør det muligt at visualisere skiftende temperatur, densitet og stratificeret lagtykkelse i en tank. Softwaren forudsiger rollover og muliggør forebyggende foranstaltninger

 • Software til nedkøling og registrering af lækage samt sensorer, der sidder ved LNG-tankens base, sider og tag, bruges til at registrere alle unormale forhold i kappeisoleringen, som kan resultere i produktlækage

SIL funktionel sikker udformning

Funktionel sikker udformning – instrumenter, I kan stole på

Processtyring er kun godt, hvis instrumenterne er det. Vores sortiment af instrumentering og sikkerhedsrelateret hardware og software er omhyggeligt designet, så det opfylder kravene til sikker og pålidelig drift. Endress+Hauser har et af de mest omfattende SIL-sortimenter inden for IEC 61508-certificerede instrumenter til farlige områder og sikkerhedsanvendelser, som er designet i henhold til standarderne for sikker udformning.

 • Dokumenteret erfaring med mere end 10 millioner instrumenter installeret i sikkerhedsrelaterede anvendelser

 • Over 65 års erfaring med sikkerhedskritiske anvendelser

 • Over 18 års IEC 61508-funktionssikkerhedsstandarder for kvalitet, sikkerhed og pålidelighed anvendt i praksis

Heartbeats instrument- og procesdiagnostikfunktionalitet sikrer høj processikkerhed og -tilgængelighed

Instrument- og procesdiagnostik med Heartbeat Technology

En række af vores smarte instrumenter til industrien for naturgas og flydende naturgas benytter Heartbeat Technology, som giver høj processikkerhed og -tilgængelighed med et minimum af indsats. Heartbeats selvdiagnostikfunktion gør det muligt for feltinstrumenter kontinuerligt at kontrollere sig selv, så instrumenterne og processerne forbliver under kontrol.

 • Høj sikkerhed med omfattende instrument- og procesdiagnostik med en diagnostikdækning på op til 98 %

 • Diagnostik iht. NE107: Alarmer i tilfælde af instrumentdefekter og advarsler, hvis procesforhold påvirker instrumentet

 • Pålidelig registrering af farlige instrumentfejl mindsker sandsynligheden for udfald i et SIS (Safety Instrumented System)

Se vores sortiment!

Fordele

Sikkerhed handler om forebyggelse. Håndtering af brandfarlige og giftige stoffer i hele værdikæden for naturgas, inklusive lagring af LNG ved kryogene temperaturer, udgør farer og skaber udfordringer, der skal håndteres korrekt for at opnå sikker og effektiv drift. Vi har de rette måleinstrumenter, software, løsninger og services til at sikre pålidelig risikoreduktion i jeres naturgas- og LNG-processer og anvendelser, så I kan beskytte medarbejdere, udstyr og miljøet.

 • >10

  millioner instrumenter installeret inden for sikkerhedsrelaterede anvendelser de seneste 65 år

 • >100

  SIL 2/3-certificerede produktlinjer, som giver den bedste løsning til jeres naturgas- og LNG-anvendelse

 • > 10.000

  TDLAS-enheder installeret på verdensplan af SpectraSensors, en Endress+Hauser-virksomhed.