Sikker opbevaring og transport af kemikalier

Reducer risikoen for sundheden, aktiverne og miljøet uden at gå på kompromis med tilgængelighed og effektivitet

Den kemiske industri har mange udfordringer, ikke mindst i forbindelse med håndtering af farlige materialer, men også ved opbevaring og transport af dem. Det medfører potentielle risici for mennesker og miljøet. Derfor er det en prioritet i industrien at undgå disse risici og gøre opbevaring og transport af kemikalier så sikker som muligt. Katastrofer som Bhopal-ulykken og udslippet af giftige stoffer i Seveso viser, hvor vigtigt ordentligt sikkerhedsstyring er for transport- og opbevaringsområder.

Beskyttelse i hele kredsløbet

For at sikre konstant beskyttelse skal hele sikkerhedskredsløbet, inklusive elementer til måling, kontrol og korrigering, komme fra én leverandør. Med vores konkurrencedygtige sortiment hjælper vi jer også med at overvinde udfordringer som produktivitet, sikkerhed og miljøproblemer samt indhente oplysninger i realtid om lageranlægget. Vi sørger for de rette løsninger til sikker håndtering af farlige stoffer med:

 • Certificerede sikkerhedsteknikere og styresystemer

 • Standarder og anbefalinger, som er internationalt anerkendte: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML

 • Internationalt accepterede godkendelser af farlige områder: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO

 • Avanceret teknologi som funktionel sikkerhed iht. IEC 61508 (op til SIL 3)

 • Ensartet driftssikkerhed vha. designkoncepter til enkel og sikker betjening

Hvad I kan gøre

Klik jer vej gennem disse procesoversigter, og lær i detaljer, hvordan I kan øge sikkerheden for kemikaliebeholdere i opbevaringsområder.

Oversigt over opbevaring og transport af kemikalier ©Endress+Hauser

Beskyttelse i hele forsyningskæden

Opbevaring af kemikalier i tank – procesoversigt med parametre ©Endress+Hauser

Det er god praksis at adskille den kontinuerlige niveaumåling og funktionerne til forebyggelse af overfyldning i to separate systemer. I opnår sikker og pålidelig niveaumåling med vores Liquiphant Failsafe.

System til forebyggelse af overfyldning for en tank med kemikalier – procesoversigt med parametre ©Endress+Hauser

Overvåg jeres tank sikkert, og undgå farligt overløb med et intelligent system, der selv kører.

Påfyldning og tømning af kemikalier – procesoversigt med parametre ©Endress+Hauser

Pålidelig overvågning af påfyldningsapplikationen takket være Coriolis-måleprincippet.

Procesoversigt med parametre for custody transfer-kemikalier ©Endress+Hauser
Procesoversigt med parametre for påfyldning og pakning af kemikalier ©Endress+Hauser

Processer og anvendelser

Vi hjælper jer med at vælge pålidelige løsninger.

Pålidelige måleløsninger, der giver sikker opbevaring

Ud over sikker overvågning af jeres tanke er det også vigtigt at holde styr på, hvor meget kemikaliemateriale og hvor meget tilgængelig lagerplads I har på stedet. Derfor skal lagerstyring, påfyldning og tømning af tankterminaler, depoter og transportkøretøjer være af nyeste model. Vi er behjælpelige med de relevante procesmålinger som f.eks. niveau og flow til vellykket terminalstyring, lige fra yderst nøjagtig tankmåling til overførsel af meget viskose produkter.

Vi hjælper jer med at vælge det rette måleinstrument.

Overfyldning af tanke kan koste jer penge, jeres gode ry og tillid

Overfyldning af tanke er et stort problem, da resultatet kan være katastrofalt. Styring af niveauet i tankene kræver avanceret teknologi. Niveaumåling skal være nøjagtig og pålidelig, så man undgår spild af farlige stoffer.

 • Vores Liquiphant Failsafe punktniveauafbryder giver præcis væskeniveaumåling med henblik på at forhindre overfyldning uafhængigt af andre målesystemer, der måtte være monteret i tanken eller beholderen.

 • Sikker funktion takket være kontinuerlig selvovervågning, intelligent prøvning via trykknap uden demontering og et prøvningsinterval på op til 12 år sparer jer tid og penge

 • Sikker, pålidelig og transparent niveaumåling med Micropilot 80 GHz-radarinstrumenter til kontinuerlig kontaktløs måling af væske

Sikker overvågning af en tank – vi hjælper med et intelligent system

Sikker overvågning af en tank med et intelligent system

Der er risiko for, at en defekt niveaumåler ikke varsler operatørerne på et lagerdepot, når en lagertank fyldes til et farligt højt niveau. Brug af et uafhængigt automatiseret system til forhindring af overfyldning hjælper med pålidelig detektering, angivelse og forebyggelse af farligt overløb af kemikalier eller petrokemikalier. Det resulterer i:

 • Væsentlige tidsbesparelser takket være påfyldning af flere tanke samtidig uden administration

 • Større tankkapacitet takket være kortere reaktionstider ved nedlukning

 • Den eksterne automatiserede prøvning sparer tid og kræver mindre indsats – 16 tanke på under 5 minutter

Sikker påfyldning af lastbil med Coriolis-måling

Sikker påfyldning af farlige produkter med Coriolis-princippet

Med vore Coliolis-måleprincip tilbyder vi nøjagtig og sikker måling sammenlignet med volumenflowmålere ved påfyldning af farlige materialer. Hvordan kan I drage fordel af brug af dette princip?

 • Påfyldningsmålingsplatforme (LMS), der er designet og certificeret i henhold til direktivet om måleinstrumenter (MID), garanterer overensstemmelse med lovgivningen angående handelstransaktioner.

 • Reducer regningsfejl takket være højtydende Coriolis Promass-målere.

 • Lavere tryk end med volumenflowmålere.

Se vores sortiment!

Fordele

Anlægssikkerhed og produktivitet er kritiske emner, der kræver en partner, I kan stole på, og som har fokus på udvikling af bæredygtige samarbejder frem for blot kortsigtet profit. Med vores over 60 års erfaring og tradition for nyskabelser er vi vokset sammen med jeres sektor. Vores instrumenter og løsninger er udviklet i henhold til de relevante sikkerhedsstandarder og giver sikker opbevaring og transport af kemiske processer.

 • Over 17 år

  med overholdelse af IEC 61508-standarden for funktionssikkerhed (kvalitet, sikkerhed og pålidelighed).

 • >90 %

  af jeres tid spares ved prøvning af sikkerhedsinstrumenteringssystemet med et automatiseret system til forebyggelse af overfyldning. Dette skal ses i forhold til 4 timer pr. tank på den traditionelle måde.

 • >4,8 mio.

  vibroniske punktniveauafbrydere installeret i væske på verdensplan.