Processikkerhed i den kemiske industri

Overhold sikkerhedsmålene for jeres kemiske proces med pålidelige måleløsninger

I den kemiske industri er processikkerhed afgørende, da farlige kemikalier udgør en potentiel risiko for både mennesker, miljø og anlæg. Som led i håndteringen af disse udfordringer tilstræber kemikalieproducenterne at fremstille produkter af høj kvalitet, der lever op til kundernes specifikationer. Høj proceseffektivitet, lavt energiforbrug og avanceret processikkerhedsstyring er afgørende for at opnå dette.

Pålidelige data i hele den kemiske proces

Når I skal overvinde disse udfordringer og opfylde kundens behov, har I brug for måleinstrumenter og løsninger, der gør det muligt at styre og benytte komplekse processer som ekstraktion, reaktion, separation eller filtrering. Med vores komplette tilbud får I mulighed for at nå jeres mål ved at forbedre anlæggets tilgængelighed og sikkerhed.

 • Det mest omfattende sortiment inden for sikkerhedsmålinger udviklet med fokus på konstruktionssikkerhed og opfyldelse af standarderne for farlige områder: f.eks. ATEX, FM, TIIS

 • Smarte sensorer med funktionel sikkerhed iht. IEC61508, op til SIL 3 for dokumenterede prøvningsprocedurer

 • Sikkerhedsekspertise fra vores verdensomspændende netværk

 • Seminarer og undervisning inden for sikkerhed og standarder (f.eks. ATEX. SIL, WHG) til uddannelse af jeres personale

Opnå forbedret sikkerhed for kemikalieprocesserne

Klik dig vej gennem disse procesoversigter for at se, hvordan vi håndterer jeres kritiske parametre.

Procesgrafik med batch-reaktor til kemikalier ©Endress+Hauser

Mere sikker flowmåling i batch-reaktoren med egensikker dobbeltledningsenhed.

Procesgrafik med kemikaliedestillering ©Endress+Hauser

Transparent måling i destilleringsprocessen, så der kan modtages pålidelige data om f.eks. niveaudetektering for ammoniak.

Procesgrafik med kemikalieopbevaring ©Endress+Hauser

Dæk flere målepunkter med kun én temperaturenhed vha. vores MultiSens Flex TMS01 og TMS02 (godkendt af trykbestemmelser som PED, ASME VIII).

Applikationer

Dobbeltlinjeenhed, sløjfedrevet, i anvendelse

Nøjagtig måling, som giver ren produktkvalitet for kemikalier

Transparent måling af kritiske procesparametre hjælper jer med at opnå jeres mål med et rent produkt, der passer til kundens behov. Desuden giver det en sikker kemisk proces og et sikkert miljø. Når batch-reaktoren udstyres med vores dobbeltlinjeenheder til flow og niveau, opnår I den fornødne nøjagtighed, sparer omkostninger til kabelføring og får ekstra plads i kabelrenderne.

 • Øget sikkerhed takket være egensikkert output

 • Omfattende Ex ia-koncept med verdensomspændende godkendelser

 • Undgå nedlukning af anlægget takket være hurtig beslutningssupport i tilfælde af fejl (iht. NE 107)

 • Forenklet prøvningsprocedure med Heartbeat Technology

Destilleringsbeholder til kemikalier, ammoniak

Detekter konstant ammoniakniveauer i udskilleren

Fordampning af flydende kemikalier som f.eks. ammoniak eller alkohol fra vand medfører risici, når beholderen opvarmes. Det rette niveau skal hele tiden opretholdes. Styring af niveauet kræver yderst avancerede og nøjagtige instrumenter og teknikker. Vores innovative Levelflex FMP54 giver gasfasekompensation – den ideelle løsning til præcis niveaumåling i anvendelser med gas med høj densitet.

 • HistoROM-datastyringskoncept til hurtig og nem idriftsættelse, vedligeholdelse og diagnose

 • Tids- og omkostningsbesparelser takket være et nemt prøvningskoncept i henhold til SIL/WHG

 • Sikker proces takket være dobbelt keramisk kobling og gastæt gennemføring

 • Data-/diagnosefunktionalitet i realtid takket være HART-protokol

Lagertanke til kemikalier, ammoniak

Detekter konstant ammoniaktemperatur i lagertanken

Ammoniak er en giftig gas ved opbevaring ved stuetemperatur. Derfor opbevares ammoniak bedst i flydende tilstand ved -33 °C (-27,4 °F). Måling af væskens temperatur og tankens væg er vigtigt for at sikre, at der ikke forekommer "hot-spot". Der kræves et meget robust system, fordi det er umuligt at få adgang til den fyldte tank. Ved at kombinere vores StrongSens-teknologi med vores MultiSens TMS01 kan vi tilbyde meget robuste sensorer.

 • Øget sikkerhed takket være komplet afbildning af tanken (op til 100 m længder) med kun én procesforbindelse

 • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger på grund af længere levetid for sensoren under drift

Se vores sortiment!

Fordele

En sikker kemikalieproces og et sikkert miljø er afgørende for vores samfund. Derfor har operatører af kemikalieanlæg et særligt ansvar, hvad angår sikkerheden for deres proces og for miljøet. Det kræver en tillidsfuld partner at leve op til dette ansvar. Vi understøtter operatører af kemikalieanlæg samt teknikere og ledere med besvarelse af alle former for spørgsmål om, hvordan vores instrumenter og løsninger kan øge sikkerheden for deres processer og gøre dem mere effektive.

 • op til 40 %

  mindre nedetid ved brug af HistoROM-datastyringskonceptet til hurtig og nem ibrugtagning, vedligeholdelse og diagnostik.

 • 50%

  tids- og omkostningsbesparelser takket være et nemt prøvningskoncept i henhold til SIL/WHG.

 • op til 30 %

  er antallet af målepunkter, som dækkes med kun én temperaturenhed vha. vores MultiSens Flex TMS01 og TMS02, der følger de internationale trykbestemmelser (f.eks. PED, ASME VIII).