Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop
Kemikalieanlæg og miljø

En sikker kemikalieproces og et sikkert miljø

Overhold sikkerhedsmålene for jeres kemikalieproces med pålidelige måleløsninger

Et kemikalieanlægs proces giver mange udfordringer ved håndtering af brændbare og giftige stoffer. Når kemikalieanlæggene håndterer disse udfordringer, er det deres mål at opnå ren produktkvalitet i henhold til kundernes specifikationer. Det sker via høj proceseffektivitet, et lavt energiforbrug og overordnet sikkerhed for både mennesker og miljøet.

234 mio.

tons ammoniak

er den estimerede globale efterspørgsel efter ammoniak i 2021 ifølge den sammenfattende Fertilizer Outlook-rapport fra den årlige IFA-konference (International Fertilizer Association)2017.

Sammenfattende Fertilizer Outlook-rapport 2017-2021
Kemikalieanlæg om natten – kemiske processer

Pålidelige data i hele kemikalieprocessen

Når I skal overvinde disse udfordringer og opfylde kundens behov, har I brug for måleenheder og løsninger, der gør det muligt at styre og benytte komplekse processer som ekstraktion, reaktion, separation eller filtrering. Med vores komplette tilbud får I mulighed for at nå jeres mål ved at forbedre anlæggets tilgængelighed og sikkerhed.

 • Det mest omfattende sortiment inden for sikkerhedsmålinger udviklet med fokus på konstruktionssikkerhed og opfyldelse af standarderne for farlige områder: f.eks. ATEX, FM, TIIS

 • Smarte sensorer med funktionel sikkerhed iht. IEC61508, op til SIL 3 for dokumenterede prøvningsprocedurer

 • Sikkerhedsekspertise fra vores verdensomspændende netværk

 • Seminarer og undervisning inden for sikkerhed og standarder (f.eks. ATEX. SIL, WHG) til uddannelse af jeres personale

Opnå forbedret sikkerhed for kemikalieprocesserne

Klik dig vej gennem disse procesoversigter for at se, hvordan vi håndterer jeres kritiske parametre.

 • Procesgrafik med batch-reaktor til kemikalier ©Endress+Hauser

  Mere sikker flowmåling i batch-reaktoren med egensikker dobbeltledningsenhed.

 • Procesgrafik med kemikaliedestillering ©Endress+Hauser

  Transparent måling i destilleringsprocessen, så der kan modtages pålidelige data om f.eks. niveaudetektering for ammoniak.

 • Procesgrafik med kemikalieopbevaring ©Endress+Hauser

  Dæk flere målepunkter med kun én temperaturenhed vha. vores MultiSens Flex TMS01 og TMS02 (godkendt af trykbestemmelser som PED, ASME VIII).

Sikkerhed og effektivitet på en og samme tid

Nøjagtig måling, som giver ren produktkvalitet for kemikalier

Transparent måling af kritiske procesparametre hjælper jer med at opnå jeres mål med et rent produkt, der passer til kundens behov. Desuden giver det en sikker kemikalieproces og et sikkert miljø. Når batch-reaktoren udstyres med vores dobbeltlinjeenheder til flow og niveau, opnår I den fornødne nøjagtighed, sparer omkostninger til kabelføring og får ekstra plads i kabelrenderne.

 • Øget sikkerhed takket være egensikkert output

 • Omfattende Ex ia-koncept med verdensomspændende godkendelser

 • Undgå nedlukning af anlægget takket være hurtig beslutningssupport i tilfælde af fejl (iht. NE 107)

 • Forenklet prøvningsprocedure med Heartbeat Technology

Dobbeltlinjeenhed, sløjfedrevet, i anvendelse

Detekter konstant ammoniakniveauer i udskilleren

Fordampning af flydende kemikalier som f.eks. ammoniak eller alkohol fra vand medfører risici, når beholderen opvarmes. Det rette niveau skal hele tiden opretholdes. Styring af niveauet kræver yderst avancerede og nøjagtige instrumenter og teknikker. Vores innovative Levelflex FMP54 giver gasfasekompensation – den ideelle løsning til præcis niveaumåling i anvendelser med gas med høj densitet.

 • HistoROM-datastyringskoncept til hurtig og nem idriftsættelse, vedligeholdelse og diagnose

 • Tids- og omkostningsbesparelser takket være et nemt prøvningskoncept i henhold til SIL/WHG

 • Sikker proces takket være dobbelt keramisk kobling og gastæt gennemføring

 • Data-/diagnosefunktionalitet i realtid takket være HART-protokol

Destilleringsbeholder til kemikalier, ammoniak

Detekter konstant ammoniaktemperatur i lagertanken

Ammoniak er en giftig gas ved opbevaring ved stuetemperatur. Derfor opbevares ammoniak bedst i flydende tilstand ved -33 °C (-27,4 °F). Måling af væskens temperatur og tankens væg er vigtigt for at sikre, at der ikke forekommer "hot-spot". Der kræves et meget robust system, fordi det er umuligt at få adgang til den fyldte tank. Ved at kombinere vores StrongSens-teknologi med vores MultiSens TMS01 kan vi tilbyde meget robuste sensorer.

 • Øget sikkerhed takket være komplet afbildning af tanken (op til 100 m længder) med kun én procesforbindelse

 • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger på grund af længere levetid for sensoren under drift

Lagertanke til kemikalier, ammoniak

Fordele

En sikker kemikalieproces og et sikkert miljø er afgørende for vores samfund. Derfor har operatører af kemikalieanlæg et særligt ansvar, hvad angår sikkerheden for deres proces og for miljøet. Det kræver en tillidsfuld partner at leve op til dette ansvar. Vi understøtter operatører af kemikalieanlæg samt teknikere og ledere med besvarelse af alle former for spørgsmål om, hvordan vores instrumenter og løsninger kan øge sikkerheden for deres processer og gøre dem mere effektive.

op til 40 %

mindre nedetid ved brug af HistoROM-datastyringskonceptet til hurtig og nem ibrugtagning, vedligeholdelse og diagnostik.

50 %

tids- og omkostningsbesparelser takket være et nemt prøvningskoncept i henhold til SIL/WHG.

op til 30 %

er antallet af målepunkter, som dækkes med kun én temperaturenhed vha. vores MultiSens Flex TMS01 og TMS02, der følger de internationale trykbestemmelser (f.eks. PED, ASME VIII).

Succeshistorier

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk