Dokumenteret prøvning af SIS-systemer

Reducer antallet af tilfældige og systematiske fejl uden at gå på kompromis med kemikalieanlæggets tilgængelighed

Kemikalieanlæg anvender i stigende grad SIS-systemer (Safety Instrumented Systems) til at minimere risikoen for kritiske processer. Der gennemføres løbende funktionsprøvninger for at sikre, at systemet opfylder sikkerhedskravene. Funktionsprøvninger er også nødvendige for at sikre overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser (f.eks. IEC 61508/61511). Testene er dog ofte forbundet med store omkostninger og nedetid. Den kemiske industri er derfor hele tiden nødt til at finde den rigtige balance mellem sikkerhed og tilgængelighed.

Sådan kan vi hjælpe jer

Skærpede krav til sikkerheden, små marginer og hård konkurrence har øget efterspørgslen efter mere effektive testmetoder i den kemiske industri. Testmetoderne skal ideelt set kunne håndtere effektiv dybdegående diagnosticering uden procesafbrydelser. Det er præcist det, som diagnosticerings-, verificerings- og overvågningsfunktionerne i vores Heartbeat-teknologi leverer. Sammen med vores SIL-prøvningstjenester holder teknologien anlægget kørende uden afbrydelser ved hjælp af:

 • Permanent diagnosticering af processer og enheder med en diagnosticeringsdækning på op til 98 %

 • Standardiserede diagnosticeringsmeddelelser med klare instruktioner

 • Verificering uden procesafbrydelser med et tryk på en knap

 • Automatisk genererede og entydige verificeringsprotokoller

 • SIL-verificering med en guideassisteret prøvningsprocedure, som afdækker farlige ikke-registrerede fejl

Større anlægssikkerhed og tilgængelighed med en minimal indsats

dokumenteret prøvning, SIS-system, anlæggets sikkerhed, anlæggets tilgængelighed, SIL, verificering ©Endress+Hauser

Endress+Hauser har et bredt udvalg af instrumenter med Heartbeat-teknologi, som sikrer en høj systemtilgængelighed med minimal indsats.

sis, safety instrumented system, SIL, restrisiko, PFDavg ©Endress+Hauser

Et SIS-system (Safety Instrumented System) reducerer risikoen for en specifik proces.

Anvendelser

prøvning, SIS-system, anlæggets sikkerhed, SIL, diagnosticeringsmeddelelser

Permanent selvdiagnosticering med Heartbeat-teknologi

Vores intelligente instrumenter har selvdiagnosticerende sensorteknologi, som udfører mere end 80 løbende interne diagnosticeringsmålinger i baggrunden med en dybdegående diagnosticeringsdækning på op til 98 %. Det intelligente system kan registrere farlige instrumentfejl pålideligt og reducere risikoen for nedbrud i SIS-systemet. Klare og standardiserede diagnosticeringsmeddelelser og vores Health-app er med til at forenkle vedligeholdelsen. Permanent diagnosticering af enheder overalt giver dig fordel af:

 • sikre processer

 • omkostningseffektiv vedligeholdelse gennem datatilgængelighed

 • minimale medarbejderressourcer

dokumenteret prøvning, SIS-system, kemikalieanlæggets sikkerhed, anlæggets tilgængelighed, SIL, verificering

Dokumenteret verificering uden procesafbrydelser

Heartbeat-teknologi gør verificering enkelt og ligetil. Du kan altid verificere dine instrumenter blot med et tryk på en knap. Den automatisk genererede verificeringsprotokol giver dig klare resultater og den nødvendige dokumentation til at overholde gældende sikkerhedsbestemmelser. Vi tilbyder endvidere en guidebaseret SIL-prøvningsprocedure, som guider dig trinvist gennem testen. Verificering med Heartbeat-teknologi giver dig:

 • dokumenterede og entydige verificeringsresultater

 • effektiv verificering i forbindelse med planlagte nedlukninger

 • fleksibel planlægning af prøvninger

registrering af ansamlinger, heartbeat, niveau, radar

Realtidsdata til forebyggende vedligeholdelse

Heartbeat-teknologien indsamler detaljerede instrument- og procesdata, som du kan bruge til at identificere trends og til forebyggende vedligeholdelse. Et godt eksempel er registrering af ansamlinger. Ansamlinger skaber en større afkobling og kan derfor registreres automatisk og kontrolleres via en ekstra switchudgang og et luftrensningssystem. Denne dybtgående viden gør det muligt for dig at forlænge dine prøvningsintervaller uden at gå på kompromis med sikkerheden. Overvågning med Heartbeat-teknologi skaber værdi gennem:

 • forebyggende vedligeholdelse baseret på instrumentdata i realtid

 • optimerede processer og effektiv vedligeholdelse

 • forbedret systemtilgængelighed

SIL-prøvningstjeneste, prøvningsniveau

SIL-prøvningstjenester

Et SIS-system skal testes med jævne intervaller for at overholde gældende regler og standarder. Med vores SIL-prøvningstjeneste kan du outsource denne vigtige opgave til certificerede eksperter i funktionel sikkerhed. Vores serviceeksperter kan inspicere, teste og dokumentere dit SIS-system på stedet. Vi leverer en komplet testløsning fra enkle loop-test til tilpassede test i komplekse anvendelsesområder. Tjenesten giver dig:

 • større anlægssikkerhed via identifikation af risici og fejl

 • reduceret ikke-planlagt nedetid via forebyggende kontroller

 • garanteret overholdelse af sikkerhedsstandarder og -bestemmelser

Se vores sortiment!

Fordele

Som operatør af et kemikalieanlæg har du det særlige sikkerhedsansvar. Med Heartbeat-teknologi kan du med en minimal indsats opretholde den bedst mulige sikkerhed på anlægget uden at gå på kompromis med tilgængeligheden. Teknologien er integreret i forskellige instrumenter og leverer præcise, standardiserede diagnostikmeddelelser og dataovervågning, så du kan servicere og vedligeholde dine systemer, præcist når der er brug for det.

 • 31

  lande med uddannede sikkerhedsambassadører, som er klar til at drøfte dine sikkerhedsmæssige spørgsmål

 • Over 100

  SIL-certificerede enheder, som tilbyder den bedste løsning til dit anvendelsesområde

 • 10

  millioner enheder installeret inden for sikkerhedsrelaterede anvendelser de seneste 65 år