Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Vandkraftværk

Sikker optimering af effektivitet for vandkraftværker

Vandkraft er både rent og omkostningseffektivt, men forbundet med sikkerhedsrisici

Vandkraftværker kan lagre og levere vedvarende energi efter behov, og kræver forholdsvis begrænset vedligeholdelse og har lave driftsomkostninger. De kan dog være dyre at opføre og sårbare over for naturhændelser og udstyrsfejl pga. en for høj relativ luftfugtighed, surt vand, bakterier, sand eller snavs. Endress+Hauser tilbyder planlægningsindsigt, pålideligt udstyr og nøjagtige instrumenter, som er afgørende for vandkraftværkets sikkerhed.

Sådan kan vi hjælpe jer

Endress+Hausers brede udvalg af udstyr og instrumenter og den store knowhow i vores netværk af teknikere, salgs- og servicemedarbejdere gør det muligt for vandkraftværker at få maksimalt udbytte af anlægget og effektivisere driften.

 • Nem integration med standardiseret teknologi og udstyr

 • Anlægsoptimering baseret på moderniseringserfaring

 • Effektivisering af driften gennem procesautomatisering

 • Optimal ydeevne gennem effektivitet og funktionalitet

Anvendelser

Temperaturovervågning for turbine, generator og skaft

Nøjagtig temperaturmåling er afgørende for et vandkraftværks effektive drift. Det er vigtigt, at hotspots i turbinelejer, generatorlejer og styre- og tryklejer identificeres hurtigt for at forhindre energitab pga. øget friktion og for at beskytte udstyret mod skader og fejl.

Temperaturovervågning for turbine, generator og skaft
Vores ekspertise

Endress+Hausers udvalg af vibrationsresistente Pt 100-temperatursensorer, som iTHERM® StrongSens RTD, giver hurtig og nøjagtig temperaturovervågning i krævende miljøer som f.eks. vandkraftværker.

 • Nem installation med et modulært og kompakt design

 • Nem overvågning med transmittere med almindelige kommunikationsprotokoller

 • Mindre vedligeholdelse og nedetid med pålidelige, robuste og vibrationsresistente Omnigrad-temperatursensorer

Styring af turbinehastighed og overvågning af bremsesystem

Måling af niveauer i regulatortanken/opbevaringstanken til hydraulisk olie og af olietrykket er afgørende for at minimere slid og sikre, at systemet til styring af turbinehastighed og bremsesystemet fungerer korrekt.

Overvågning og styring af turbinehastighed
Vores ekspertise

Endress+Hausers guidede radar, teknologi til niveaumåling med kapacitans og niveautransmittere for differenstryk minimerer slid på systemet med nøjagtig overvågning af regulatortanken og optimal turbinestyring.

 • Overvåg olieniveauet i regulatortanken med Levelflex FMP51 for at sikre, at hele systemet fungerer korrekt

 • Velkendt pålidelig dp-niveaumåling med Deltabar S PMD75 ved stabil densitet

 • Få optimal sikkerhed uanset tankens geometri med vores Liquicap-produktserie

Temperaturovervågning i højspændingsområder

Høje omgivende temperaturer i områder med strømkonversion og -transmission kan øge brandrisikoen pga. lysbuer. Brandalarmer med konstant temperaturovervågning kan forbedre anlægssikkerheden i disse områder.

Temperaturovervågning i højspændingsområder
Vores ekspertise

Endress+Hausers RTD-sensor for omgivende temperatur, TST434, kombineret med de nyeste avancerede transmittere er udviklet specielt til brug i disse områder.

 • Overvåg samleskinnens omgivende temperatur, og undgå risikoen for både høj spænding og høj temperatur

 • Opfyld alle relevante krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

 • Få høj galvanisk isolering og en integreret Bluetooth®-grænseflade til fjernbetjening via mobile enheder

Niveauovervågning af sumpvand til drænpumper

Alarmer for vandniveau, oversvømning og evakuering er afgørende for sikkerheden i vandkraftværkets drift. Fejl i niveaumålingssystemet, som styrer drænpumperne, kan have katastrofale konsekvenser. Mekaniske systemer med svømmere eller konduktivitetsniveaumålinger kan være sårbare over for høj luftfugtighed og korrosion, så der er større risiko for fejl.

Niveauovervågning til drænpumper
Vores ekspertise

Endress+Hausers frirumsradarer med ultralyd og hydrostatiske niveauinstrumenter er et pålideligt alternativ til mekaniske instrumenter til niveauovervågning.

 • Undgå risikoen for udstyrsfejl pga. luftfugtighed og korrosion

 • Få bedre sikkerhed på anlægget med pålidelig niveauovervågning

 • Implementer beskyttelse mod oversvømning uden at stoppe turbinerne med automatisk indløbslukning eller bakketopventiler

Niveaumåling til ekspansionsbeholdere

Det primære formål med en ekspansionsbeholder er at kontrollere trykudsving pga. hurtige ændringer i vandets velocitet. Måling er påkrævet for at reducere stigninger i vandtrykket, som kan beskadige turbinen eller overbelaste systemet. Det er nødvendigt for en uafbrudt energiforsyning. Høje omgivende temperaturer i højspændingsområder kan øge brandrisikoen pga. lysbuer. Brandalarmer med konstant temperaturovervågning kan forbedre anlægssikkerheden i disse områder.

Niveaumåling til ekspansionsbeholdere
Vores ekspertise

Endress+Hausers eksperter rådgiver om den mest velegnede løsning til hvert vigtigt kontrolpunkt for at sikre optimal beskyttelse af ekspansionsbeholderen og en effektiv drift, herunder muligheden for en selvstændig strømforsyning og trådløs signaltransmission.

 • Installer robuste overbelastningsresistente keramiske sensorer med høj renhed til pålidelig niveaustyring

 • Få en kontaktfri frirumsradar med en lille strålevinkel til pålidelig niveauindikering

 • Beskyt sikkerheden og driften med angivelse og overvågning af grænseværdier

Overvågning af styreventilposition

Ventilpositioner overvåges typisk med differenstryksystemer med impulslinjer eller oliefyldte kapillærer. Impulslinjer kan blokeres pga. urenheder, eller der kan opstå trykstød/trykbølger under opstarten eller nedlukningen af et vandkraftværk, som kan påvirke målinger, der er afgørende for en sikker turbinedrift (Francis, Kaplan, Pelton osv.). Ekspansionsbeholderen hjælper også med at reducere rørtrykket.

Overvågning af styreventilposition
Vores ekspertise

Endress+Hausers løsning er Deltabar FMD71, et elektronisk system til måling af differenstryk, som ikke påvirkes af urenheder i impulslinjer eller af trykstød/trykbølger eller temperaturændringer i modsætning til differenstryktransmittere med oliefyldte kapillærer.

 • Effektive målinger – løser typiske problemer med vådben og membrantætninger, som kendes fra traditionelle differenstrykmålinger

 • Nøjagtige målinger – påvirkes ikke af trykstød/trykbølger eller temperaturændringer

 • Ingen kompromis med installationspositionen – blot et enkelt strømførende kabel mellem sensorerne og transmitteren

 • Problemfri effektiv ydelse med overholdelse af EMC-krav

Proces på vandkraftværker

Procesoversigt for vandkraftværk ©Endress+Hauser

Fordele

Vores højtuddannede service- og salgsmedarbejdere hjælper jer med at vurdere det potentiale, der kan opnås via avanceret måling og automatisering, så I kan forbedre sikkerheden og effektiviteten og minimere nedetiden. Vores projektstyringsmedarbejdere og teknikere følger anlægsforbedringen lige fra starten af – med erfaring og færdigheder, der rækker langt ud over blot instrumenter.

 • >10

  års projekterfaring fra vandkraftværker, herunder projektudvikling for over 14.500 MW installeret kapacitet

 • Én

  leverandør. Vi leverer den mest komplette instrumentportefølje med lokal service og projektstyring

Se vores sortiment!

Relaterede historier

Andre brancher