Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Et dampkraftværk med kølevand

God vandkemi er kritisk for et kraftværk

Vand er livsnerven i et dampkraftværk, og nøjagtig overvågning er en forudsætning for vandkvaliteten

Uanset hvor vandet på anlægget kommer fra, er det vigtigt, at det behandles, så det har den rigtige kvalitet afhængigt af applikationsområdet. Det kræver effektive værktøjer, når man skal kontrollere kraftværkets vandkemi og vandflow. Du skal samtidig være i stand til at dokumentere det med de korrekte aflæsninger og dataspor, som overholder gældende lovkrav, samt producentgarantier for indbyggede dele. Nøjagtige og pålidelige data er først og fremmest en forudsætning for sikker genanvendelse af vand og en effektiv anlægsdrift.

Sådan kan vi hjælpe jer

Digitale aflæsninger, dataopbevaring og rapportering – digitale værktøjer gør det enkelt at dokumentere overholdelse af regler og standarder samt producentgarantier. Vores sensorer og måleinstrumenter dækker alle anlægs behov og genererer data, som gør hverdagen nemmere både for jer og jeres laboratoriepartnere. Instrumenterne kan automatisk kontrollere og rengøre sig selv, kræver minimal vedligeholdelse og giver automatisk besked, når det er tid til at udskifte dem. Vi giver jer en komplet digital vandovervågningsløsning med alt fra den mindste sensor til SWAS-panelet.

 • Optimeret vandkemi med pålidelige analyseinstrumenter til flowmåling og vandanalyse

 • Forebyggende vedligeholdelse, som sikrer større tilgængelighed for anlægget

 • Kontaktfri digital dataoverførsel forebygger målefejl pga. fugt, korrosion eller saltbroer

Anvendelser

Pålidelig flowmåling i demineraliseret vand

Det er vigtigt at have nøjagtig og pålidelig måling af rent, deioniseret og demineraliseret vand i vand-/dampkredsløbet. Til dette applikationsområde benyttes typisk DP-flowmålere med eksempelvis blændplader. Trykbaserede målesystemer af denne type oplever dog typisk afvigelser over tid, så det er nødvendigt at rekalibrere dem. Der findes volumetriske alternativer, som både er mere effektive og tilbyder flere målinger med mindre tilførsel takket være vortex-, ultralyds- og termisk masseteknologi.

En Prowirl F200-flowmåler
Vores ekspertise

Proline Prowirl er en volumetrisk vortexflowmåler, som måler volumen direkte ved hjælp af en lineær metode for alle typer flow og har en målenøjagtighed på helt ned til 0,65 %. Proline Prosonic anvender ultralydsteknologi med sensorer uden for røret, så flowet ikke obstrueres. Den har en enestående nøjagtighed på helt ned til 0,3 % og kræver minimal installationsplads med korte indløbs- og udløbslængder. Proline t-mass T er det omkostningseffektive valg. Den har et stort arbejdsområde, lille trykfald og en nøjagtighed på 5 %.

 • Alle flowmålere har Heartbeat Technology til diagnosticering, verificering og overvågning

 • Problemfri integration med de mest almindelige protokoller på markedet

 • Levetidskalibrering

Pålidelig silicaanalyse – udløb for kondensatpolering på et anlæg

Det er vigtigt, at den damp, der ledes ind kraftværkets turbiner, indeholder så lidt silica som muligt. Silica opløses meget nemt i vand, og når det først er kommet ind i turbinen, danner det aflejringer på overflader og forringer varmeoverførslen og den generelle effektivitet. Hvis det skal være muligt at fremstille vand med så lille et indhold af silica som muligt og dermed forebygge uplanlagt nedetid, er det nødvendigt at kunne registrere og måle silica.

En silicaanalysator fra Endress+Hauser Liquiline
Vores ekspertise

Liquiline System CA80SI-silicaanalysatoren er et kolometrisk system til overvågning af kedelfødevand, damp, kondensat og ionvekslere. Analysatoren har op til seks kanaler, så du kan udtage prøver fra alle de nødvendige punkter i processen. Der kan tilsluttes op til fire digitale Memosens-sensorer, så analysatoren opgraderes til en komplet målestation. Den kan integreres i alle almindelige processtyringssystemer.

 • Avanceret diagnosticering og fjernadgang muliggør hurtig udbedring af fejl

 • Lavt forbrug af kemikalier

 • Udviklet til at kræve minimal vedligeholdelse og nedetid

Optimeret konduktivitetsanalyse på afsaltningsanlæg

Vand af varierende kvalitet anvendes til fremstilling af energi og tilvejebringes lokalt. Konduktivitet er en vigtig metode til måling af vands saltindhold og kvalitet. Hvis du kender konduktiviteten tidligt i processen, kan du bedre beslutte, hvordan og hvor vandet skal bruges, og hvor meget som skal afsaltes. Uanset om du anvender en termisk fordampningsproces eller membranproces med omvendt osmose (RO) eller bruger havvand eller brakvand er nøjagtig konduktivitetsmåling en forudsætning for at reducere energiforbruget og driftsomkostningerne.

En Endress+Hauser-medarbejder med en konduktivitetsanalysator i baggrunden
Vores ekspertise

Condumax CLS15D, Indumax CLS50D og MemosensLCLS82D er digitale sensorer til nøjagtig og pålidelig konduktivitetsmåling selv i kritiske områder. Sensorerne er udviklet til at have en lang levetid og er modstandsdygtige over for korrosion og fugt. Den anvender digital Memosens-sensorteknologi og lagrer ikke blot måledata, men registrerer også oplysninger om enhedens tilstand, så du er sikret effektiv forebyggende vedligeholdelse. Memosens muliggør også laboratoriekalibrering.

 • Fremragende repeterbarhed til nøjagtig kortlægning af processer

 • Måleområdet kan indstilles præcist til anlæggets særlige behov

 • Spar omkostninger med planlagt vedligeholdelse med Heartbeat Technology

Pålidelig pH-måling i køletårne

Effektiv beskyttelse af køletårne forudsætter, at man har styr på kølevandets pH-værdi, så man undgår rust og korrosion. Problemet løses nemt med tilsætning af syre eller et kaustisk middel, som holder pH-værdien på et korrosionsminimum. Vandet i køletårnet forstøver dog og trænger ind i alle samlingspunkter med traditionel ledningsføring, selv kritiske sensorforbindelser, og forårsager gradvise ændringer i de målte værdier.

Et køletårn
Vores ekspertise

Memosens-sensoren har ingen metaldele og er fuldstændig vandtæt, så I slipper helt for dette problem. Den er 100 % pålidelig og håndterer digital dataoverførsel via en induktiv, korrosionsfri bajonettilslutning. Sensoren er nem at installere helt fra nedsænkningskonstruktionen i køletårnets samlebrønd til gennemløbskonstruktionen med glasfiberforstærkede plastrør.

 • Kontaktfri digital dataoverførsel forhindrer påvirkning fra fugt, korrosion og saltbroer

 • 100 % pålidelig: digital dataoverførsel via en induktiv, korrosionsfri bajonettilslutning med garanteret EMC-sikkerhed

 • Planlæg vedligeholdelse med forhåndskalibrerede "plug & play"-sensorer, som i ikke behøver at være eksperter for at udskifte

Nøjagtig, vedligeholdelsesfri måling af vandforsyningen

Hvis der er behov for ekstra vand i kraftværkets kølesystem eller til dampkredsløbets fødevand, er løsningen en pålidelig flowmåler, som kan håndtere alle slags vandkilder både fra havet, floder, brønde eller andre vandkilder. Flowmåleren skal være selvrensende, så den hele tiden kan foretage nøjagtige målinger, og den skal kunne håndtere store mængder vand med forskellige urenheder.

Pumpestation med magnetiske flowmålere til vandbehandling
Vores ekspertise

Den kompakte elektromagnetiske Proline Promag-flowmåler er særligt udviklet til brug i råvand og fås i størrelser fra 0,08 tommer til 90 tommer (2 mm til 2400 mm). Flowmåleren har impulsudgange, analoge udgange og relæudgange, er nem at bruge, opsætte og betjene i hovedrør, og den passer stort set sig selv.

 • Fjernibrugtagning og nem verificering med Heartbeat Technology betyder, at det ikke er nødvendigt at fjerne instrumentet fra linjen

 • Elektrodernes selvrensende rengøringskredsløb beskytter effektivt mod aflejringer

 • Måling uden ind- og udløb eller trykfald i linjen

 • Fås i ultralydsversioner med låseklemme, som kan installeres uden at afbryde processen

Genanvendelse af procesvand reducerer forbruget og omkostningerne

Vand kan være en knap ressource eller skal muligvis transporteres til stedet, og bortskaffelse af spildevand er en anden dyr omkostning. Den bedste tilgang til at reducere omkostningerne og beskytte miljøet er at behandle anlæggets spildevand og genbruge det til køle-, proces- eller kedelfødevand. Det er vigtigt at sikre, at kun behandlet vand af høj kvalitet ledes tilbage i energiproduktionsprocesserne, så det er afgørende, at I kan stole blindt på jeres overvågnings- og måleinstrumenters pålidelighed.

Vandbehandlingsanlæg
Vores ekspertise

I kan have fuld tillid til Liquiline-serien af transmittere, analysatorer og prøveudtagere, som kan betjenes fuldautomatisk, er selvovervågende (ved hjælp af Heartbeat Technology) og nemme at vedligeholde. Produktserien er udstyret med digital Memosens-teknologi og er velegnet til overvågning og analyse på alle trin i vandbehandlingsprocessen, så I kan reducere jeres anlægs miljøpåvirkning og CO2-aftryk og bidrage til den grønne vækst.

 • Memosens/Liquiline-platformen kan lagre alle kvalitetsparameterværdier med Memobase, som muliggør digital sporbarhed og dokumentation for overholdelse af gældende miljøkrav

 • Alle sensorer bruger den samme Memosens/Liquiline-platform, så den samlede investeringsomkostning reduceres

 • Memosens/Liquiline-platformen bruger den samme brugergrænseflade (HMI) og identiske reservedele, så den er nem at bruge og betjene

Vandcyklussen på kraftværker

Procesoversigt, som viser vandforsyning og behandling af industrielt procesvand til elproduktion ©Endress+Hauser

Vand fra forskellige vandkilder skal behandles forskelligt for at opnå den rigtige kvalitet.

Procesoversigt, som viser behandling af industrielt procesvand til elproduktion ©Endress+Hauser

Behandling af industrielt spildevand kræver forskellige trin afhængigt af vandforureningen.

Fordele

Vi har stor erfaring med energiproduktion og vandindustrien, og vi er eksperter i vandbehandling til elproduktion. Endress+Hauser tilbyder et bredt udvalg af instrumenter og skræddersyede løsninger til overvågning af vandkemien på jeres kraftværk fra procesvand til spildevand. Avancerede sensorteknologier som Memosens gør det muligt at overvåge processerne mere pålideligt, så I sparer både tid og penge.

 • Over 65

  års erfaring med industrielle procesteknikker

 • Mere end 8.000

  patenter og patentansøgninger

 • 40 %

  længere levetid for digitale Memosens-sensorer

Se vores sortiment!

Relaterede historier

Andre brancher