Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop
Rensningsanlæg

Optimer beluftningen ved spildevandsrensning

Spar op til 30 % af energiomkostningerne ved at bruge onlinemåling til beluftningskontrol

Operatører af rensningsanlæg står over for enorme udfordringer. En af udfordringerne består i at holde øje med omkostningerne, samtidig med at lovgivningen bliver stadig mere krævende. En af de vigtigste omkostningsfaktorer er energiforbruget. Omkring 60 % af det samlede energiforbrug på rensningsanlæg bruges til beluftning. Mange anlæg har allerede opnået væsentlige forbedringer af udledningsgrænser og energibesparelser på op til 30 % ved at anvende onlinemåling af opløst ilt og kontrol af næringsstoffer.

Op til 30 %

af energiomkostningerne

på et rensningsanlæg kan spares ved hjælp af vores løsning til beluftningskontrol.

Sikker og økonomisk styring af beluftning
Beluftningskontrolløsning

Vi tilbyder

For at opnå en pålidelig biologisk proces er det vigtigt at sikre det bedste miljø for bakterierne. Vigtige parametre er oxygen, pH og temperatur samt opslæmmede partikler, som indikerer bakteriekoncentrationen i bassinet. Avanceret overvågning af de bakteriologiske processer på basis af oxygen, ammoniak og nitrat gør det muligt at overholde de strenge lovregler og samtidig optimere energiforbruget.

  • Beluftningsprocesstyring reducerer energi- og kemikalieforbruget

  • Forbedret styring af nitrificeringsprocessen, så ammoniumforbruget reduceres

  • Optimeret energiforbrug for blæseren med præcis oxygenmåling

Lær mere om spildevands- og beluftningsprocessen

  • Spildevandsproces ©Endress+Hauser
  • Biologisk behandling ©Endress+Hauser

Anvendelse

Pålidelig biologisk proces

Automatisering er afgørende for at opnå pålidelig og effektiv styring af moderne rensningsanlæg. Vores løsning gør alle de nødvendige analysemålepunkter i beluftningsprocessen mindre komplekse. Den inkluderer en transmitter med flere kanaler, der styrer op til 8 målepunkter med ens eller forskellige parametre. Enkel opstart, kalibrering, vedligeholdelse og åbne kommunikationsporte understøtter integration og drift.

Biologisk proces

Ammoniumreduktion

Det første skridt i fjernelsen af nitrogen kaldes nitrificering. Dette overvåges præcist via ammoniumreduktion. Når uregelmæssigheder i processen opdages tidligt, kan operatøren reagere hurtigere. De typiske krav til ammoniummåling er en pålidelig sensor med høj gentagelighed, lav vedligeholdelse og færre forbrugsstoffer samt nem håndtering af instrumenterne. Desuden kan livscyklusomkostningerne reduceres på grund af de reducerede omkostninger til forbrugsstoffer.

Ammoniaksensor i en beluftningsstyringsapplikation.

Oxygen – grundlaget for processen

Oxygentilførslen kan styres ved sammenligning af den målte oxygenkoncentration og referencepunktet for oxygen. De typiske krav til oxygenmåling er pålidelige og nøjagtige resultater, lav vedligeholdelse, hurtig responstid og ingen påvirkning af luftbobler. Med vores optiske og amperometriske sensorer opnår I større fleksibilitet i forhold til individuelle krav.

Liquiline station på rensningsanlæg

Fordele

Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af instrumenter, hvad angår måleprincipper og sortiment. Kombineret med avancerede digitale teknologier kan selv komplekse behandlingsprocesser overvåges pålideligt og præcist, så effektiviteten forbedres, og omkostningerne reduceres. Og efterfølgende er vores serviceteknikere til rådighed med omfattende serviceydelser, inklusive sporbar og akkrediteret kalibrering og kontrol på stedet, i hele anlæggets levetid.

30 %

af energiomkostningerne kan spares med vores løsning til beluftningsstyring

Over 7000

patenter og patentansøgninger

10 millioner

instrumenter installeret på verdensplan

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk