Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop
Rengøringsanlæg

Effektivitet i CIP-processerne (Clean in place)

Reducer produkttabet og energiomkostningerne

I takt med at råvare- og energiomkostningerne stiger, bliver det endnu vigtigere at udnytte aktiverne i føde- og drikkevareindustrien. Mange virksomheder inden for levnedsmiddelforarbejdning anvender stadig CIP-systemer (Clean in Place) med meget lidt automatisering. I stedet benytter de en rent tidsindstillet proces og manuel godkendelse. Installation af inline-instrumenter giver overvågning og kontrol i realtid, som hjælper med at reducere den påkrævede tid til rengøring, energiforbruget og forbruget af rengøringsmidler, samtidig med at der er fuld sporbarhed.

30 %

besparelser til omkostninger til rengøringsmiddel

ved at sikre korrekt dosering for rengøringsmidlerne og faseseparation med Endress+Hausers konduktivitetsmålinger og optiske målinger.

Konduktivitetsmåling

Vi tilbyder

Vi forstår jeres udfordringer inden for krævende CIP-applikationer og tilbyder et komplet sortiment af hygiejniske og sanitære måleløsninger. Vores afprøvede sortiment af flow-, niveau-, tryk-, temperatur- og analyseinstrumenter fremstilles i henhold til de højeste kvalitetsstandarder og opfylder alle behov og lovmæssige krav inden for føde- og drikkevarer. Vi hjælper med at opnå:

  • Sikring af rensningsevne med overholdelse af 3-A, FDA og EHEDG

  • Lavere energiomkostninger og mindre nedetid

  • Robuste, pålidelige og industrioptimerede instrumenter

  • Sømløs integration i alle styreplatforme

  • Innovativ selvdiagnostik, som giver fuld tillid til målingerne

Hvad I kan gøre

Klik jer vej gennem disse oversigter, og lær i detaljer, hvordan I kan reducere produkttabet og energiomkostningerne i jeres CIP-processer!

  • CIP-oversigt ©Endress+Hauser
  • CIP-proces ©Endress+Hauser

Anvendelser

Nøjagtig koncentrationsmåling

Det er afgørende for optimal ydelse i et CIP-system, at man kender koncentrationen af rengøringsmiddel i både sløjfen og spædetanken. Konduktivitet stiller færrest krav til vedligeholdelse og kalibrering og gør det muligt at reducere forbruget af energi, kemikalier og vand. Endress+Hauser tilbyder flere former for konduktivitetssensor/-transmitter, der er designet specielt til CIP-brug. Lige fra kompakte basisudgaver til systemer med flere kanaler og mulighed for Ethernet-integration.

Måling af koncentrationen af rengøringsmiddel

Effektiv faseseparation

Undgå gætterier ved at få et nøjagtigt overblik over, hvad der er i linjen. Overgangssensorer afgør, hvornår hver enkelt fase i en automatisk CIP-cyklus slutter, og hvornår den næste skal begynde. Konduktivitet, optisk turbiditet eller pH-sensorer bruges til at fastslå, hvornår der er produkt eller skyllevand i startledningen, så CIP-systemet kun startes, hvis der ikke er noget produkt tilbage efter skylning. Hurtig respons er meget vigtigt, når det gælder om at reducere produkt- og vandtab samt spare tid. Vælg den bedst egnede sensor blandt Endress+Hausers produkter.

Effektiv faseseparation

Pålidelig niveaumåling

Beholdningen af CIP-rengøringsmidler skal overvåges for at sikre en stabil forsyning, og ultralyd, guidet radar eller frirumsradar er almindelige metoder ved opbevaring af rengøringsmiddel. Spæde-, skylle- og opsamlingstanke bruges ofte sammen med hydrostatiske sensorer eller kapacitanssensorer. Valget afhænger af tankens størrelse og de personlige præferencer. Systemsikkerhed opnås med alarmer for lavt/højt niveau og detektering af tomme rør (pumpebeskyttelse) og foregår oftest med stemmegaffel eller konduktivitets-/kapacitanssensorer.

Niveaudetektering

Robust flowmåling

Flowmåling er grundlæggende for et effektivt CIP-system. Den ønskede skrubbeeffekt opnås ved at sikre et stærkt turbulent flow. Promag H line er designet til at kunne håndtere de aggressive kemikalier ved høje temperaturer og vibrationsniveauer, der er højere end normalt, på grund af turbulent flow. Endress+Hauser sikrer ydeevnen i mange år inden for CIP-tjenester. Målerne inkluderer også et temperatur- og konduktivitetsoutput ud over flowværdien. Tilgængelige via 4-20 mA eller digitalt via Ethernet I/P eller Profinet.

CIP-returlinje Promag

Omkostningsbesparende temperaturmåling

Temperaturen i CIP-processen kan findes flere steder og kontrolleres nøje for at sikre balance i rengøringseffektiviteten og energiforbruget. Temperaturen anses ofte for at være et kritisk kontrolpunkt og kræver hyppige kalibreringskontroller. Dette kan nemt gøres med QuickNeck-konceptet fra Endress+Hauser

CIP-temperaturmåling

Fordele

Vores medarbejdere har sammen med vores kunder opnået bemærkelsesværdige resultater inden for forbedring af CIP-effektivitet. Stor industri- og anvendelsesekspertise samt vores omfattende produktsortiment sikrer succes allerede i første forsøg. Endress+Hausers mål er at være en pålidelig partner på alle fronter.

25-30 %

tidsbesparelse for hver CIP-cyklus.

30 %

mindre kemikalieforbrug ved at bruge optiske teknologier til faseseparation.

>100

lande nyder godt af vores applikations- og industrikompetence.

Succeshistorier

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk