Effektivitet i CIP-processerne (Clean in place)

Reducer produkttabet og energiomkostningerne

I takt med at råvare- og energiomkostningerne stiger, bliver det endnu vigtigere at udnytte aktiverne i føde- og drikkevareindustrien. Mange virksomheder inden for levnedsmiddelforarbejdning anvender stadig CIP-systemer (Clean in Place) med meget lidt automatisering. I stedet benytter de en rent tidsindstillet proces og manuel godkendelse. Installation af inline-instrumenter giver overvågning og kontrol i realtid, som hjælper med at reducere den påkrævede tid til rengøring, energiforbruget og forbruget af rengøringsmidler, samtidig med at der er fuld sporbarhed.

Vi tilbyder

Vi forstår jeres udfordringer inden for krævende CIP-applikationer og tilbyder et komplet sortiment af hygiejniske og sanitære måleløsninger. Vores afprøvede sortiment af flow-, niveau-, tryk-, temperatur- og analyseinstrumenter fremstilles i henhold til de højeste kvalitetsstandarder og opfylder alle behov og lovmæssige krav inden for føde- og drikkevarer. Vi hjælper med at opnå:

 • Sikring af rensningsevne med overholdelse af 3-A, FDA og EHEDG

 • Lavere energiomkostninger og mindre nedetid

 • Robuste, pålidelige og industrioptimerede instrumenter

 • Sømløs integration i alle styreplatforme

 • Innovativ selvdiagnostik, som giver fuld tillid til målingerne

Hvad I kan gøre

Klik jer vej gennem disse oversigter, og lær i detaljer, hvordan I kan reducere produkttabet og energiomkostningerne i jeres CIP-processer!

CIP-oversigt ©Endress+Hauser
CIP-proces ©Endress+Hauser

Anvendelser

Måling af koncentrationen af rengøringsmiddel

Nøjagtig koncentrationsmåling

Det er afgørende for optimal ydelse i et CIP-system, at man kender koncentrationen af rengøringsmiddel i både sløjfen og spædetanken. Konduktivitet stiller færrest krav til vedligeholdelse og kalibrering og gør det muligt at reducere forbruget af energi, kemikalier og vand. Endress+Hauser tilbyder flere former for konduktivitetssensor/-transmitter, der er designet specielt til CIP-brug. Lige fra kompakte basisudgaver til systemer med flere kanaler og mulighed for Ethernet-integration.

Effektiv faseseparation

Effektiv faseseparation

Undgå gætterier ved at få et nøjagtigt overblik over, hvad der er i linjen. Overgangssensorer afgør, hvornår hver enkelt fase i en automatisk CIP-cyklus slutter, og hvornår den næste skal begynde. Konduktivitet, optisk turbiditet eller pH-sensorer bruges til at fastslå, hvornår der er produkt eller skyllevand i startledningen, så CIP-systemet kun startes, hvis der ikke er noget produkt tilbage efter skylning. Hurtig respons er meget vigtigt, når det gælder om at reducere produkt- og vandtab samt spare tid. Vælg den bedst egnede sensor blandt Endress+Hausers produkter.

Niveaudetektering

Pålidelig niveaumåling

Beholdningen af CIP-rengøringsmidler skal overvåges for at sikre en stabil forsyning, og ultralyd, guidet radar eller frirumsradar er almindelige metoder ved opbevaring af rengøringsmiddel. Spæde-, skylle- og opsamlingstanke bruges ofte sammen med hydrostatiske sensorer eller kapacitanssensorer. Valget afhænger af tankens størrelse og de personlige præferencer. Systemsikkerhed opnås med alarmer for lavt/højt niveau og detektering af tomme rør (pumpebeskyttelse) og foregår oftest med stemmegaffel eller konduktivitets-/kapacitanssensorer.

CIP-returlinje Promag

Robust flowmåling

Flowmåling er grundlæggende for et effektivt CIP-system. Den ønskede skrubbeeffekt opnås ved at sikre et stærkt turbulent flow. Promag H line er designet til at kunne håndtere de aggressive kemikalier ved høje temperaturer og vibrationsniveauer, der er højere end normalt, på grund af turbulent flow. Endress+Hauser sikrer ydeevnen i mange år inden for CIP-tjenester. Målerne inkluderer også et temperatur- og konduktivitetsoutput ud over flowværdien. Tilgængelige via 4-20 mA eller digitalt via Ethernet I/P eller Profinet.

CIP-temperaturmåling

Omkostningsbesparende temperaturmåling

Temperaturen i CIP-processen kan findes flere steder og kontrolleres nøje for at sikre balance i rengøringseffektiviteten og energiforbruget. Temperaturen anses ofte for at være et kritisk kontrolpunkt og kræver hyppige kalibreringskontroller. Dette kan nemt gøres med QuickNeck-konceptet fra Endress+Hauser

Se vores sortiment!

Fordele

Vores medarbejdere har sammen med vores kunder opnået bemærkelsesværdige resultater inden for forbedring af CIP-effektivitet. Stor industri- og anvendelsesekspertise samt vores omfattende produktsortiment sikrer succes allerede i første forsøg. Endress+Hausers mål er at være en pålidelig partner på alle fronter.

 • 25-30 %

  tidsbesparelse for hver CIP-cyklus.

 • 30 %

  mindre kemikalieforbrug ved at bruge optiske teknologier til faseseparation.

 • >100

  lande nyder godt af vores applikations- og industrikompetence.