Behandling af spildevand i fødevareindustrien

Pålidelig reduktion, overvågning og behandling af spildevand

Fødevareindustrien bruger primært vand som råmateriale i produktionen og til rengøringsopgaver, hvorefter det brugte vand bortskaffes som spildevand. Afhængigt af sammensætningen og kontamineringsniveauet behandles spildevandet og genbruges som procesvand, eller det renses og ledes ud i naturen eller kloaksystemet igen. Kun på denne måde er det muligt at sikre overholdelse af alle strenge miljøforskrifter.

Vi tilbyder

Der akkumuleres spildevand overalt, hvor der produceres fødevarer. Det er dermed svært at komme uden om de store krav og udfordringer, som dette indebærer. Vi tilbyder intelligent måleteknologi, som hjælper jer med at overholde strenge miljøforskrifter og optimere jeres processer og omkostninger til spildevandsbehandling. Vi hjælper jer med at

 • Reducere spildevandsmængden

 • Overvåge spildevandsmængden

 • Reducere kontamineringsniveauer

 • Behandle spildevand gennem neutralisering

 • Overholde gældende miljøforskrifter

Læs mere om processer og relevante målepunkter

Vand, som anvendes i industrien, tilbagelægger en lang rejse fra opsamling af råvandet eller ferskvandet ved kilden til de forskellige produktionsprocesser og derfra direkte eller indirekte videre til udledningsstedet. Læs mere om, hvordan måleteknologi kan bruges til optimal reduktion, overvågning og behandling af akkumuleret spildevand.

Fra ferskvand til industrielt spildevand i fødevareindustrien ©Endress+Hauser

Der er skjulte forbedringsmuligheder i næsten hele procescyklussen fra ferskvand til spildevand

Neutraliseringsproces i fødevareindustrien ©Endress+Hauser

Opdag neutraliseringsprocessen og de tilhørende relevante parametre

Anvendelsesområder og processer

Registrer faseovergange med OUSAF11-sensoren

Reduktion af spildevand

Det er muligt at reducere spildevandsmængden under processen ved hjælp af måleteknologi, når der frigives produkter fra produktionslinjerne. Mindre skyllevand, færre faser mellem to produkter eller mellem produktion og rengøring er med til at beskytte miljøet og spare penge. Den rigtige måleteknologi fra Endress+Hauser gør det muligt at designe en optimal faseovergang.

 • Registrering af faseovergang med turbiditets-, konduktivitets- eller densitetsmålinger

Nøjagtig overvågning af spildevandsflowet med Promag

Spildevandsovervågning

Et af de vigtigste første skridt er at overvåge vandforbruget. Overvågning af vandforbruget er en forudsætning for alle yderligere tiltag. Elektromagnetiske Proline- og Promag-flowmålere måler den præcise mængde ferskvand, der bruges, samt mængden af spildevand. Spildevandet kan enten analyseres på stedet eller i et laboratorium.

Spildevandsbehandling gennem neutralisering

Spildevandsbehandling gennem neutralisering

Alt spildevand, der opsamles under rengøringsprocessen, skal neutraliseres, før det kan ledes ud i kloaksystemet under overholdelse af miljølovgivningens strenge indholdsgrænser. Neutraliserings-, buffer- og opbevaringstanke med syrer og alkaliske opløsninger overvåges med innovativ måleteknologi fra Endress+Hauser.

 • Digitale pH-sensorer med Memosens-teknologi måler pH-værdien løbende

 • Ultrapræcise elektromagnetiske flowmålere overvåger flowmængden

 • Punktniveau switche i Liquiphant-serien overvåger tanke for at forhindre overfyldning

 • Prosonic-måleinstrumenter overvåger løbende tankenes fyldningsniveau

 • Membranfiltrering er en unik teknologi til rensning af industrielt spildevand.

Liquistation, fuldautomatiske prøveudtagere til industrielt spildevand

Udledningsovervågning

Parametre som pH, temperatur og spildevandsmængde overvåges ikke blot konstant i overensstemmelse med gældende miljøforskrifter, men registreres også ved hjælp af en skærmoptager i Memograph-serien. Systemet registrerer straks, hvis toleranceværdierne overskrides, og udsender en alarm. Den fuldautomatiske prøveudtager i Liquistation-serien udtager prøver med jævne mellemrum med henblik på analyse af yderligere værdier som f.eks. det kemiske iltforbrug (COD).

Regelmæssig vedligeholdelse minimerer nedetid og omkostninger

Vedligeholdelsesservice, som sikrer funktionalitet og præcision

Regelmæssig vedligeholdelse af alle instrumenter anbefales kraftigt. Endress+Hauser tilbyder vedligeholdelsesaftaler til alt fra pH- og iltindholdsmålere til analysatorer med regelmæssig udskiftning af forbrugsmaterialer og dele.

 • Garanteret overblik over spildevandsmængde og -sammensætning

 • Minimale afbrydelser og omkostninger

 • Længere levetid for jeres måleinstrumenter og produktionssystemer

Pålidelig og sikker vandovervågning med modulære panelløsninger

Modulær panelløsning til pålidelig og sikker overvågning

Effektiv overvågning af råvand, procesvand og spildevand med modulære pladsbesparende analysepaneler. Forenkler den daglige procesintegration og betjening. Vores panelløsninger, som kan leveres med og uden prøveforberedelse, er modulære, skalerbare og designet til jeres særlige analyseparametre.

Se vores sortiment!

Fordele

Endress+Hauser har mere end 60 års erfaring som leverandør til fødevareindustrien, særligt inden for industrielt spildevand. Kunder verden over har tillid til vores omfattende ekspertise inden for måleteknologi, automatisering og service. Vi forstår de særlige udfordringer, der er forbundet med kvalitet, omkostninger og lovmæssige reguleringer. Vores erfarne team af branche- og applikationseksperter kan hjælpe jer med at finde den rigtige måleteknologi.

 • ~15 %

  mindre vandforbrug ved at optimere separationsfasen med måleteknologi

 • 40 %

  længere levetid for vores digitale sensorer

 • Over 2 millioner

  elektromagnetiske flowmålere fra Endress+Hauser i drift verden over