Instrumentstandardisering i projekter

Reduktion af omkostningerne til idriftsættelse og oplagring med instrumentstandardisering

Uanset om det drejer sig om en ny installation eller et moderniseringsprojekt, er valg og design af de rette instrumenter en stor udfordring for fødevarevirksomheder samt anlægs- og maskindesignere. Virksomheder skal tage højde for den seneste udvikling og de nyeste bestemmelser, når det gælder hygiejnisk design, fødevaresikkerhed og kvalitet. Gennemførelse af sådanne projekter med overholdelse af projektmål og tidsplaner kræver stort industri- og anvendelseskendskab.

Pålidelig partner

Når det gælder instrumentstandardisering for jeres projekter, kan I stole på Endress+Hauser, da vi kender processerne, risiciene og udfordringerne. Vores branche- og applikationseksperter kender de stadig strengere krav i føde- og drikkevareindustrien, når det gælder hygiejnebestemmelser, fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet. Vores tjenestetilbud omfatter:

 • Alt fra én kilde – komplet leverandør for alle relevante procesinstrumentparametre i føde- og drikkevareindustrien

 • Erfaring med projekter i stor skala, herunder koordinering med hovedleverandører, maskin- og anlægsdesignere og underleverandører

 • Mindre projektkompleksitet og færre risici

 • Høj grad af industri- og applikationskompetence i hele verden

Fuld support

Vi hjælper jer under hele projektet – fra koncept til gennemført idriftsættelse og problemfri drift af jeres systemer.

Projektstyringstrin i projekter ©Endress+Hauser

Vellykket projektstyring i hver eneste fase

Produktionsanlæg til fraktionering af valle og mælk ©MILEI

Projektplanlægning starter ude på stedet

Vores hjælp i alle projektets faser

Gennemgang af projektplanen

Koncept

Inddragelse af alle deltagere på det rette tidspunkt er afgørende for vellykket gennemførelse af et projekt. Professionel kommunikation og udførelse er særligt vigtigt i startfasen. Klare retningslinjer mellem alle partnere – fra projektejer til systemproducent sikrer et projekt, der kører problemfrit.

Projektplanlægning og -koordination

Planlægning

Valg og design af de rette måleinstrumenter kræver betydelige mængder tid og ressourcer i planlægningsfasen. Standardisering af instrumenterne reducerer denne kompleksitet væsentligt, og det giver endnu mere potentiale:

 • Hurtigere tid til markedet takket være reduceret tid til godkendelse af idriftsættelse

 • Besparelser på de løbende driftsomkostninger, f.eks. forenklet kalibrering

 • Lavere lageromkostninger til reservedele

 • Nemmere uddannelse

 • Større anlægstilgængelighed og OEE takket være avanceret diagnostik og integrationsværktøjer

Life-Cycle-Management

Realisering

I realiseringsfasen tager vi udgangspunkt i vores projektstyringserfaring, planlægningsværktøjer og vores omfattende produktsortiment. Som komplet serviceudbyder kan vi sikre, at jeres projekt bliver mindre komplekst, holder sig inden for budgettet og overholder tidsplanen. Softwareværktøjer som Applicator, Life-Cycle-Management eller W@M reducerer indsatsen og holder projektet på rette spor.

Fraktionering af mælk og valle

Idriftsættelse

Brug af erfarne Endress+Hauser-serviceteknikere og mindre instrumentvarians sikrer fejlfri installation, reducerer idriftsættelsestiden med op til 50 procent og minimerer uddannelsesbehovet hos jeres egne teknikere og jeres vedligeholdelsespersonale.

Fraktionering af mælk og valle

Drift

Vi hjælper også med den daglige drift af anlægget. Når det gælder sikkerhed, kvalitet og pålidelighed, bliver kalibrering stadig mere vigtigt. Med vores 100 procent sporbare kalibrering – direkte på stedet eller i vores kalibreringslaboratorier – opnår vi den højeste grad af sporbarhed, så det sikres, at målingerne er præcise og nøjagtige.

Se vores sortiment!

Fordele

Det er vores mål at hjælpe jer med at realisere nyinstallationer eller moderniseringsprojekter. Professionelt samarbejde i alle projektfaser skaber tillid – og det er afgørende for succes. Vores branche- og applikationseksperter samt vores erfaring med instrumentstandardisering for projekter i stor skala i hele verden sikrer, at I får al den støtte, I har behov for.

 • 50 %

  reduktion af idriftsættelsestiden med erfarne teknikere og instrumentstandardisering.

 • 30 %

  reduktion af projekttiden ved minimering af kompleksiteten og brug af specialdesignede softwareværktøjer.

 • 30-40 %

  mindre behov for uddannelse og undervisning med instrumentstandardisering og intuitive grænseflader til betjening af instrumenter.