Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Fundamental Selection -  instrumenter til forsyningssektoren

Fundamental Selection - instrumenter til forsyningssektoren

Sådan kan instrumentering forbedre effektiviteten og mindske omkostningerne inden for forsyningssektoren

Procesanlæg skal typisk bruge fem centrale forsyningsservices til deres kerneprocesser – damp, trykluft, varme, køling og industrigas (WAGES). Kerneprocessernes effektivitet og ydeevne kan forbedres med data fra egnede flow-, temperatur-, tryk-, niveau- og analyseinstrumenter. Sommetider er avancerede instrumenter nødvendige , men ofte er mere grundlæggende, brugervenlige og enkle instrumenter tilstrækkelige. Uanset behovet, tilbyder Endress+Hauser mange instrumenttyper, som passer til alle applikationer og krav.

Fordele

  • Damp bruges ofte i stor skala med et energiindhold, som er cirka 500 gange så stort som for varmt vand. Kontinuerlig overvågning af dampvarmemængden, som er tilstrækkeligt nøjagtig til at lokalisere individuelle tab, kan optimere energieffektiviteten.

  • Generering af trykluft mister op til 95 % energi i form af spildvarme, mens op til 30 % af en kompressors luftproduktion går tabt på grund af lækage. Disse tal kan dog reduceres med op til 10 % med de rette måleinstrumenter.

  • Kedler og ovne med ineffektiv forbrænding, forkert drift og dårlig vedligeholdelse medfører typisk store energitab, og det samme gælder for andre dele af varmekredsløbet. De rigtige måleinstrumenter kan reducere energiforbruget med op til 55 %.

  • Køling bruger 10 % mere energi end opvarmning. Et ISO 50001-energistyringssystem kan hjælpe med at identificere et kølesystems ideelle driftspunkt. Dette kan understøttes af flere instrumenttyper, der registrerer utallige EnPI-energipræstationsindikatorer.

  • Procesindustrien bruger industrigas i enorme mængder, så energieffektivitet er afgørende. Energieffektiviten  kan optimeres, hvis målingen af det samlede forbrug suppleres af flow-, temperatur- og trykinstrumenter.

Fordele ved Endress+Hauser Fundamental og andre instrumenter

Picomag er en smart, økonomisk elektromagnetisk flowmåler til mange applikationer inden for alle industrier, der arbejder med ledende væsker. Applikationer omfatter vandbehandling og køling samt måling af vandflowet i varme- eller kølekredsløb i forsyningssektoren, især ved vandkonduktivitet på over 5 μS/cm. Picomag reducerer det nødvendige antal målepunkter, når proceskonduktiviteten og temperaturen overvåges sammen med flow. Det er et kompakt instrument, hvor sensor og transmitter sidder i ét hus.

Kompakte temperatur- og tryksensorer

iTHERM CompactLine TM311 er et kompakt Pt100-termometer med 4 ledere til optimal måling af vand-, luft- og gastemperaturer i forbindelse med varme og køling. iTHERM ModuLine TM101 og TM121 er grundlæggende sensorer, der giver pålidelig temperaturmåling.

Cerabar PMC21  og PMP21 måler både relativt- og absolut tryk omkostningseffektivt med måleområder på hhv. 100 mbar-40 bar og 400 mbar-400 Bar.

Cerabar PMP11 og PMC11 er kompakte, omkostningseffektive relative trykstransmittere.

Nem niveaumåling og væskeanalyse

Den kompakte Liquiphant FTL31 -niveauswitch er til væsker. Den radarbaserede Micropilot FMR10 tilbyder kontinuerlig kontaktfri niveaumåling. Liquipoint FTW31 tilbyder enkel, sikker niveaudetektering. Waterpilot FMX21 foretager pålidelig hydrostatisk niveaumåling, mens Waterpilot FMX11 er en enkel, pålidelig probe til ferskvandsniveau.

Liquiline CM14 -transmitteren eller det enkle, kompakte alternativ, Liquiline Compact CM72 , med sensorer som Memosens CPL51E , måler pH/ORP, konduktivitet eller opløst oxygen.

Damp bruges i rigtig mange forskellige processer. Det er især udbredt ved overførsel af varme. ©Endress+Hauser

Damp bruges i rigtig mange forskellige processer. Det er især udbredt ved overførsel af varme.

Rengøring og køling er kun to af de mange anvendelsesmuligheder for trykluft. ©Endress+Hauser

Rengøring og køling er kun to af de mange anvendelsesmuligheder for trykluft.

Industrigas bruges inden for en lang række forskellige industrier. ©Endress+Hauser

De mest udbredte industrigasser er oxygen, nitrogen, kuldioxid, helium, hydrogen, argon og acetylen.

Produkter, processer og udstyr kant alt sammen have behov for køling. ©Endress+Hauser

Produkter, processer og udstyr kan alt sammen have brug for køling.

Varmeprocesser kræver meget energi og har derfor et kæmpe potentiale for optimering. ©Endress+Hauser

Varmeprocesser kræver meget energi og har derfor et kæmpe potentiale for optimering.

Yderligere oplysninger om vores udvalg til forsyningssektoren

Ønsker du at få mere at vide om, hvordan vores måleinstrumenter til forsyningssektoren kan hjælpe dig? Udfyld i så fald nedenstående formular, hvis du ønsker, at en fra Endress+Hauser skal kontakte dig. Vi vil svare på din forespørgsel hurtigst muligt.