Optimering af raffineringsprocessen for spiseolie

Innovative måleteknologier sikrer stor driftseffektivitet og tilgængelighed for hele anlægget

Spiseolieproducenter mødes med konstante udfordringer i form af lave marginer, svingende kvalitet for råvarer og ændrede spisemønstre blandt forbrugerne. Forbedret driftseffektivitet og lavere driftsomkostninger kræver innovativ måleteknologi. Målrettet og ensartet optimering af raffineringsprocessen giver anlægsoperatører færre driftsafbrydelser og mindre spild og øger systemeffektiviteten uden at gå på kompromis med produktkvaliteten.

Det tilbyder vi

Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af pålidelige og robuste procesmålingsteknologier til fremstilling af spiseolier af høj kvalitet fra levering af råmaterialet til raffinering og opbevaring af slutproduktet. Vi tilbyder bæredygtige procesforbedringer, så du kan reducere spild og affald og optimere produktionssystemets effektivitet. Fordelene ved vores teknologi:

 • Garanteret ensartet produktkvalitet

 • Færre procesforstærkere, driftsmaterialer og tilsætningsstoffer

 • Omkostningseffektivt energiforbrug

 • Intelligent vedligeholdelse takket være realtidsdata for processer

Procesindsigt

Læs mere om, hvordan du optimerer alle raffineringsprocesser for spiseolie

Raffineringsproces for spiseolie ©Endress+Hauser

Raffineringsprocesser for spiseolie – fra afkogning til tørfraktionering

Lugtfjernelsesproces for spiseolie ©Endress+Hauser

Instrumenter i lugtfjernelsesprocessen

Tørfraktionering for spiseolie ©Endress+Hauser

Instrumenter i tørfraktioneringsprocessen

Processer og anvendelser

Lagertanke til råmaterialer som f.eks. frø

Levering af råmaterialer

Overvågning af råvarematerialernes mængde og kvalitet starter på leveringsstedet. Vores radarbaserede måleinstrumenter sikrer konstant præcis overvågning af påfyldningsniveauet i lagertanke og siloer, både for råmaterialer i fast og flydende form.

Spiseolieraffinaderi

Fra rå olie til spiseolie af høj kvalitet

Under raffineringsprocessen fjernes uønskede komponenter som bundfald og andre materialer, der påvirker smagen og farven, fra den rå olie. Ensartet høj produktkvalitet i alle de respektive processer kræver konstant overvågning af vigtige parametre som temperatur, tryk og flow.

Temperaturmåling på spiseolieraffinaderiet

Sikkerhed for processer i alle temperaturområder

Under fremstillingsprocessen fra presning til den færdige spiseolie passerer den rå olie gennem forskellige temperaturområder for at opnå den færdige produktkvalitet. På lugtfjernelsestrinnet kommer temperaturen helt op på 240 °C. Endress+Hauser tilbyder et stort udvalg af temperaturmålingsinstrumenter til alle proceskrav fra enkle kompakte termometre til modulbaserede temperaturtransmittere.

Trykmåling under lugtfjernelsesprocessen for spiseolie

Sikker overvågning af tankenes tryk og vakuum

Keramiske måleceller er en dokumenteret teknologi til at opretholde det korrekte vakuumniveau i tankene under processen. Vores Cerabar-tryktransmittere forbedrer processikkerheden med vakuumresistente keramiske måleceller med integreret detektering af membranbrud. Quick Setup-funktionen med konfigurerbart måleområde forenkler ibrugtagningen, reducerer omkostningerne og sparer tid.

Præcis flowmåling på spiseolieraffinaderiet

Præcis overvågning af flow og volumen til krævende anvendelsesområder

Flowmålere anvendes til pålidelig overvågning af den rå olies flow på de individuelle procestrin. Det gør det muligt at registrere og forebygge tab og opretholde et konstant højt udbytte. Ultrapræcise Coriolis-flowmålere bruges endvidere til at kontrollere doseringen af procesforstærkere, driftsmaterialer og tilsætningsstoffer for at sikre produktkvaliteten.

Olielagertanke i et spiseolieraffinaderi

Optimal lagerstyring

Lastning, aflæsning og opbevaring af spiseolie ved forsendelsesterminalerne kræver detaljerede oplysninger om mængder og volumener. Vi tilbyder integrerede flowmålings- og tankmålingssystemer til lagerstyring og -optimering. Vores Terminalvision-software opfylder endvidere alle krav i forbindelse med lastning på depoter og lastvogns-, godstogs- og skibsterminaler.

Se vores sortiment!

Fordele

Som spiseolieproducent mødes du med et konstant pres om at spare ressourcer og reducere nedetid og samtidig sikre maksimal produktivitet. Derfor har du brug for en pålidelig partner. Vores erfarne team af brancheeksperter kan hjælpe dig med at vælge den rigtige måleteknologi til alle dine kritiske procesparametre, så du kan forbedre både produktsikkerheden og -kvaliteten.

 • 100 %

  pålidelig måling med kalibrering, som udføres af vores globale serviceeksperter

 • ÉN

  pålidelig partner med branche- og procesekspertise inden for alle områder af spiseolieproduktion

 • 24/7

  systemtilgængelighed uden afbrydelser eller nedetid